Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Matematika

Ključne riječi

rotacijsko tijelo, krnji stožac, stožac, cilindar, kugla, jednakokračan trokut, pravokutnik, jednakokračni trapez, krug, generator, radijus, poprečna površina, kružna osnova, površina kruga, stereometrija, matematika

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Rotacijska tijela (od pravokutnika)

Kada prvokutnik rotira oko bridova ili simetrijske osi, nastaje posebno rotacijsko tijelo.

Rotacijska tijela (zadaća)

Zadaća u vezi nastajanja rotacijskih tijela može biti od velike pomoći u prostornom orijentiranju.

Gometrijske transformacije 1. (rotacija)

Animacija nam prikazuje dvo- i trodimenzionalne rotacije (oko točke i oko osi).

Grupiranje geometrijskih tijela

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 1.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 2.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 3.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 4

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Igra sjena 3D

Ova zanimljiva igra u boji razvija osjećaj za prostor. Rješenja su data u izometričkim slikama.

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke manja ili jednaka polumjeru.

Obujam kugle (Cavalierievo pravilo)

Odabirom odgovarajućeg valjka i stožca možemo izračunati volumen kugle.

Obujam kugle (predočenje)

Zbroj obujma tetraedara je približna vrijednost obujma kugle.

Površina kugle (predočenje)

Oplošje kugle čine točke, koje se od središta nalaze točno na istoj udaljenosti.

Pravilna četverostrana piramida

Uspravnu piramidu kojoj je baza četverokut nazivamo pravilna četverostrana piramida.

Prizma

Ova animacija pokazuje nekoliko vrsta prizmi, od općih do pravilnih.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Valjak

Animacije prikazuje tipove valjka kao i njihove bočne plohe.

Zanimljive plohe

Mebijusova traka i Klajnov bokal su zanimljive dvodimenzionalne plohe sa samo jednom stranom.

Presjek stošca

Presjek stošca је prostorna krivulja, koja se dobiva kada se ravni kružni stožac presiječe ravninom.

Added to your cart.