Roboti

Zabavna igra o različitim prostornim objektima.

Povezani dodatci

Grupiranje geometrijskih tijela 4

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Crtanje usporednih pravaca - prvo rješenje

Nacrtajmo pravac 'g' tako da bude usporedan s pravcem 'e' i da prolazi kroz točku 'P'.

Kut nagiba pravaca i ravnina

Animacija prikazuje kut nagiba pravaca i ravnina u raznim položajima.

Eulerova poliedasrka formula

Leonhard Euler je formirao formulu o osnovnim osobinama konveksnih poliedara.

Stožasta tijela

Ova animacija pokazuje različite tipove stožastih tijela, stožaca, piramida.

Crtanje paralelnog pravca na zadanoj daljini.

Dan je pravac 'e'. Nacrtajmo pravac usporedan s pravcem 'e' i udaljen od njega 2 cm.

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije...

Valjak

Animacije prikazuje tipove valjka kao i njihove bočne plohe.

Added to your cart.