Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Rasijecanje kocke (zadaća)

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Matematika

Ključne riječi

kocka, Euler teorem, presjek, poliedar, tijela, tjemena točka, rub, lice, 3D, matematika

Povezani dodatci

Bojenje kocke

Po danim smjernicama obojite vrhove, bridove i stranice kocke!

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Kocka od kocki

Zadaća slaganja heksaedra od sukladnih kocaka pomaže u produbljivanju stečenog znanja.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije svega vještinu orijentiranja.

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna od Platonovih tijela.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Kvadar (zadaće)

Bridove, dijagonale i strane kvadra točno možemo odrediti pomoću njegovih vrhova.

Mreže kvadra (vježbe)

Animacija nam prikazuje razne mreže kvadra, a uključuje i zadatak.

Pravilna četverostrana piramida

Uspravnu piramidu kojoj je baza četverokut nazivamo pravilna četverostrana piramida.

Računanje oplošja i obujma (zadaća)

Vježbe sa tijelima koja vode porijeklo iz temeljne kocke razvijat će vještinu orijentiranja.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

Optička varka (Amesova soba)

Neobična soba kosih zidova za predočavanje optičke varke.

Added to your cart.