Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Računanje oplošja i obujma (zadaća)

Računanje oplošja i obujma (zadaća)

Vježbe sa tijelima koja vode porijeklo iz temeljne kocke razvijat će vještinu orijentiranja.

Matematika

Ključne riječi

kocka, glasnoća, površina, vježba

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna od Platonovih tijela.

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije svega vještinu orijentiranja.

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Mreže kvadra (vježbe)

Animacija nam prikazuje razne mreže kvadra, a uključuje i zadatak.

Obujam kugle (Cavalierievo pravilo)

Odabirom odgovarajućeg valjka i stožca možemo izračunati volumen kugle.

Obujam kugle (predočenje)

Zbroj obujma tetraedara je približna vrijednost obujma kugle.

Promjena obujma

Pomoću animacije možemo vizualizirati odnos između omjera sličnosti i promjene obujma.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Slaganje geometrijskih oblika (jednobojnih)

Od kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Bojenje kocke

Po danim smjernicama obojite vrhove, bridove i stranice kocke!

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Kocka od kocki

Zadaća slaganja heksaedra od sukladnih kocaka pomaže u produbljivanju stečenog znanja.

Zanimljive plohe

Mebijusova traka i Klajnov bokal su zanimljive dvodimenzionalne plohe sa samo jednom stranom.

Added to your cart.