Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Purin (C₅H₄N₄)

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

Kemija

Ključne riječi

purin, organski spoj koji sadrži dušik, heterociklički spoj, heteroatom, purinski kostur, gvanin, adenin, DNK, nukleinska kiselina, nukleotid, RNK, bp, kofein, teofilin, guanin, pirimidin, imidazol, organska kemija, kemija, bilogija, biokemija

Povezani dodatci

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavni izvor energije za stanicu

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Vodeni medvjedići

Ovi dugoživci su u stanju preživjeti krajnje ekstremne prilike: ostat će žive čak i u svemiru.

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biološki i praktički važan organski spoj.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Pirol (C₄H₅N)

Heterociklični aromatični spoj.

Triptofan

Jedna od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine. Bočni lanac sadrži aromatski prsten.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Added to your cart.