Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Povezani dodatci

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu...

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Koje su veličine bakterije?

Ova lekcija pruža nam prikaz strukture i klasifikacije bakterija i uloga koju iste igraju...

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Added to your cart.