Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Prijenos tvari kroz biomembranu

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Biologija

Ključne riječi

prijenos membranom, prijevoz, stanična membrana, pasivni transport, aktivni transport, Difuzija, proteinski kanal, molekulu nosač, symport, antiport, uniport, gradijent koncentracije, ADP, ATP, citologija, bilogija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Koja je tvrdnja o natrij-glukoza prijenosniku točna?
 • Koja je tvrdnja o natrij/kalijevoj crpki točna?
 • Koja vrsta prijenosa nije prikazana animacijom?
 • Koja je vrsta prijenosa prikazana animacijom?
 • Koja je vrsta prijenosnika prikazana animacijom?
 • Koja vrsta transportera nije prikazana animacijom?
 • Koja je tvrdnja vezana uz ovaj prijenosni sustav točna?
 • Koja je tvrdnja vezana uz ovaj prijenosni sustav točna?
 • Ovaj prijenosni sustav osigurava:
 • Ovaj prijenosni sustav osigurava:
 • Kako se u ovom prijenosnom sustavu kalij prenosi?
 • Ovaj prijenosni sustav osigurava:
 • Apsorpcija glukoze:

3D modeli

Pasivni prijenos

 • veća koncentracija
 • manja koncentracija
 • stanična membrana - Dvoslojna lipidna membrana koja je odabirno propusna ili nepropusna, što znači da neke tvari propušta lakše i brže, a neke brže i sporije. Brzina, smjer, vrijeme i mehanizam prijenosa određeni su prvenstveno veličinom, polarnosti i nabojem čestica, kao i njihovom koncentracijom.

Aktivni prijenos

 • veća koncentracija
 • manja koncentracija
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • prijenosnik (uniporter) - Najjednostavnija vrsta aktivnog prijenosa. Transport u kojem se prenosi samo jedna molekula - jedna čestica prenosi se prema većoj koncentraciji. Za to je potreban izvor energije, ATP.

Animacija

 • veća koncentracija
 • manja koncentracija
 • stanična membrana - Dvoslojna lipidna membrana koja je odabirno propusna ili nepropusna, što znači da neke tvari propušta lakše i brže, a neke brže i sporije. Brzina, smjer, vrijeme i mehanizam prijenosa određeni su prvenstveno veličinom, polarnosti i nabojem čestica, kao i njihovom koncentracijom.
 • veća koncentracija
 • manja koncentracija
 • proteinski nosač - Prenose tvari tako da vežu molekule s jedne strane membrane i prenose ih na drugu stranu. Na taj se način kroz membranu prenose molekule veće molekulske mase kao štu su glukoza, galaktoza i aminokiseline.
 • veća koncentracija
 • manja koncentracija
 • ligand - Molekule koje se vezuju za ionske kanale i tako ih otvaraju. Ligandi su živčanom sustavu su neuroprijenosnici. Otvaraju ionske kanale i time mijenjaju elektična svojstva membrane.
 • proteinski kanal - Kroz njih prolaze polarne molekule i ioni netopivi u lipidima membrane. Ionski kanali mogu se otvoriti ili zatvoriti. Jesu li otvoreni ili zatvoreni ovisi o ligandima (hormonima, neuroprijenosnicima...) i električnim svojstvima membrane.
 • veća koncentracija
 • manja koncentracija
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • prijenosnik (uniporter) - Najjednostavnija vrsta aktivnog prijenosa. Transport u kojem se prenosi samo jedna molekula - jedna čestica prenosi se prema većoj koncentraciji. Za to je potreban izvor energije, ATP.
 • "A" čestica - Aktivni ih prijenosnik nagomilava na jednoj strani membrane.
 • "B" čestica - Kroz membranu se prenose pasivno, protivno koncentracijskom gradijentu.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktivni prijenosnik - Stvara koncentracijsku razliku "A" čestica. Kako su čestice nagomilane na jednoj strani membrane za prijenos je potrebna energija koju osigurava ATP.
 • simport - Prijenosi dvije molekule (čestice "A" i "B") u istom smjeru. Indirektno zahtjeva ATP - za aktivnog prijenosnika kako bi stvorio razliku u koncentraciji.
 • "A" čestica - Aktivni ih prijenosnik nagomilava na jednoj strani membrane.
 • "B" čestica - Kroz membranu se prenose pasivno, protivno koncentracijskom gradijentu.
 • ATP
 • ADP
 • fosfat
 • aktivni prijenosnik - Stvara koncentracijsku razliku "A" čestica. Kako su čestice nagomilane na jednoj strani membrane za prijenos je potrebna energija koju osigurava ATP.
 • antiport - Prijenosi dvije molekule (čestice "A" i "B") u istom smjeru. Indirektno zahtjeva ATP - za aktivnog prijenosnika kako bi stvorio razliku u koncentraciji.

Naracija

Apsorpcija i otpuštanje pojedinih tvari odvija se preko stanične membrane. Razlikujemo dvije osnovne vrste prijenosa kroz membranu: aktivan i pasivni prijenos.

Za vrijeme pasivnog prijenosa tvari prema nižoj koncentaciji kroz membranu prolaze spontano, bez ulaganja i utroška energije.
Najjednostavnija vrsta pasivnog transporta je jednostavna difuzija. Jednostavnom difuzijom kroz lipidni dvosloj prolaze tvari male molekulske mase topive u vodi kao što su kisik, ugljikov dioksid, dušik, ugljikovodici i alkohol.

Proteinski nosači prenose tvari tako da vežu molekule s jedne strane membrane i prenose ih na drugu stranu. Na taj se način kroz membranu prenose molekule veće molekulske mase kao štu su glukoza, galaktoza i aminokiseline.

Membrana sadrži proteinske kanale koji mogu biti otvoreni ili zatvoreni. Proteinski kanali omogućuju brži prijenos od proteinskih nosača, ali su manje selektivni. Ionski kanali igraju važnu ulogu u elektičnim aktivnostima neurona.

Aktivni transport podrazumijeva gibanje tvari protivno koncentracijskom gradijentu, odnosno s mjesta manje koncentracije na mjesto veće koncentracije tvari. Izvor potrebne energije je ATP.

Najjednostavnija vrsta aktivnog prijenosa je uniport: transport u kojem se prenosi samo jedna molekula - jedna čestica prenosi se prema većoj koncentraciji. Za to je potreban izvor energije, ATP, koji se razlaže na ADP i fosfat, pritom otpuštajući energiju.

Za vrijeme sekundarnog aktivnog transporta aktivni prijenosnik koristeći ATP stvara razliku u koncentraciji čestice "A". Drugi prijenosnik nakupljenim česticama "A" omogućava prolazak kroz membranu. "B" čestice prenose se protivno koncentracijskom gradijentu. Prijenos "B" čestica indirektno zahtjeva ATP. Simport je prijenos dviju molekula (čestica "A" i "B") u istom smjeru. Antiport je istodobni transport dviju molekula u suprotnim smjerovima.

Povezani dodatci

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Djelovanje neuroprijenosnika

Neuroprijenosnici su kemijske tvari u ulozi komunikacijskih sredstava među neuronima.

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Fotosinteza

Biljke su kadre od neorganskih tvari (ugljičnog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Fotosinteza (osnovni stupanj)

Biljke posjeduju sposobnost pretvaranja anorganskih tvari (ugljikov dioksid i voda) u organski šećer.

Električna provodljivost srca

Naše srce samo proizvodi električne impulse potrebne za njegov rad. Električna aktivnost srca bilježi se u obliku grafičkog zapisa elektrokardiograma (EKG-a).

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Molekula masti

Tri zasićene molekule masnih kiselina povezane s molekulom glicerola.

Molekula ulja

Trigliceridi koji sadrže nezasićene masne kiseline su na sobnoj temperaturi u tekućem stanju.

Anatomija tankog crijeva

Najduži dio našeg probavnog kanala, u kojem se odvija probava i apsorpcija hranljivih tvari.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Added to your cart.