Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Pravilna četverostrana piramida

Pravilna četverostrana piramida

Uspravnu piramidu kojoj je baza četverokut nazivamo pravilna četverostrana piramida.

Matematika

Ključne riječi

matematika, geometrija, stereometrija, tijela, Grupiranje geometrijskih tijela, piramida, površina, glasnoća, definicija, matična ploča, poprečna površina, lice, visina, formula, uspravna piramida, tetraedar, pravilna tijela, kosa piramida, vrhovi, plohe, bridovi

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Eulerova poliedasrka formula

Leonhard Euler je formirao formulu o osnovnim osobinama konveksnih poliedara.

Grupiranje geometrijskih tijela 1.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 2.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 3.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 4

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Kvadar (zadaće)

Bridove, dijagonale i strane kvadra točno možemo odrediti pomoću njegovih vrhova.

Platonova tijela

Ova animacija prikazuje pet uobičajenih trodimenzionalnih (ili Platonskih) tijela, od kojih je najpoznatija kocka.

Promjena obujma

Pomoću animacije možemo vizualizirati odnos između omjera sličnosti i promjene obujma.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Rotacijska tijela

Rotacijska tijela su tijela nastala rotacijom nekog geometrijskog lika oko osi.

Egipatske piramide (Giza, 26. stoljeće prije Krista)

Piramide u Gizi jedino su netaknuto čudo Staroga vijeka koje je ostalo očuvano do današnjih dana.

Prizma

Ova animacija pokazuje nekoliko vrsta prizmi, od općih do pravilnih.

Added to your cart.