Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Pokretačka snaga

Pokretačka snaga

Animacija pokazuje pokretačku snagu na primeru kočije sa točkovima i saonice.

Fizika

Ključne riječi

sila, trenje, statička sila trenja, klizanja, oprema za slijetanje, trenje kotrljanja, gravitacijska sila, površinska sila, potisak, reakcija, Newton, otpor, interakcija, težište, mehanika, pokus, boca, raketa, fizika, demonstracija

Povezani dodatci

Oscilacija i cirkulacija

Okomita projekcija uravnoteženo kružećeg tijela harmonično oscilira.

Razvoj nebeske mehanike

Animacija prikazuje rad fizičara i astronauta, koji su imali velik utjecaj na sliku koja danas živi u nama o univezumu.

Aerodinamički uzgon

Dinamički uzgon je sila koja nastaje uslijed gibanja tijela kroz fluid zbog razlike tlakova na površini tijela uzrokovane oblikom tijela koje se giba.

Balon na vrući zrak

Specijalni balon, čiji je pogonski plin podgrejani zrak.

Fizika bicikla

Kroz rad bicikla možemo razumjeti nekoliko fizičkih zakona.

Mikrogravitacija

Svemirska letjelica na svom putu je u stalnom stanju slobodnog pada.

Morske mijene

Plima i oseka periodično su dizanje i spuštanje razine mora nastalo pod utjecajem gravitacijske sile Mjeseca.

Načelo rada podmornice

Podmornica je brod sa sposobnošću zaranjanja i izranjanja. To postiže promjenom prosječne gustoće trupa broda.

Newtonovi zakoni gibanja

Animacija prikazuje tri zakona gibanja Sir Isaaca Newtona koji predstavljaju temelj cjelokupne mehanike.

Torzijska vaga

Sila se može odrediti mjerenjem uvijanja torzijske niti u torzijskoj vazi.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Solarni sustav, planetarna putanja ili orbita

Oko Sunca se kreće osam planeta na eliptičnoj putanji.

Added to your cart.