Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Plavetni kit

Plavetni kit

Plavetni kit je sisavac prilagođen životu u moru. On je ujedno i najveća životinja koja je ikada postojala na Zemlji.

Biologija

Ključne riječi

kit, usani kitovi, Kitovi, ugrožene vrste, usi, kril, plankton, kralježnjaci, sisavac, životinja, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Dobri dupin

Dupini su morski sisavci, koji se orijentiraju pomoću zvučnih signala.

Čudnovati kljunaš

Sisavac sa značajkama tipičnim za gmazove: postavlja jaja i ima kloaku.

Afrički slon

Najveća životinja koja živi na kopnu.

Domaći pas

Psi su pripitomljena podvrsta sivih vukova.

Europska tekunica

Stepski glodavac nastanjen u Srednjoj i Istočnoj Europi.

Europska vidra

Vidre su poluvodeni grabežljivi sisavci.

Mali potkovnjak

Šišmiši su u stanju da se orijentiraju pa tako i love pomoću ultrazvuka.

Obična (ili europska) krtica

Maleni sisavac koji živi pod zemljom; prednje lopataste šape služe mu za kopanje zemlje.

Obični (crveni) jelen

Obični je jelen parnoprstaš preživač. Mužjaci su prepoznatljivi po spektakularnom rogovlju.

Polarna čigra

Polarna čigra je poznata po svom dugom putu migracije: leti od Arktika do Antarktika i natrag svake godine.

Tradicionalan način života kod Inuita

Iglu je tradicionalna kuća Inuita, koji žive u sjevernom polarnom krugu.

Added to your cart.