Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Platonova tijela

Platonova tijela

Ova animacija prikazuje pet uobičajenih trodimenzionalnih (ili Platonskih) tijela, od kojih je najpoznatija kocka.

Matematika

Ključne riječi

pravilni poliedar, tetraedar, kocka, oktaedar, dodekaedron, ikosaedar, dvojina, Pitagora, Aristotel, geometrija, stereometrija, matematika

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Časarov poliedar

Časarov poliedar je neizbočeni poliedar sa 14 trokutnih stranica.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Eulerova poliedasrka formula

Leonhard Euler je formirao formulu o osnovnim osobinama konveksnih poliedara.

Grupiranje geometrijskih tijela

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 1.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 2.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 3.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 4

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna od Platonovih tijela.

Kugla

Kugla je skup svih točaka prostora čija je udaljenost od neke čvrste točke manja ili jednaka polumjeru.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Obujam tetraedra

Za određivanje obujma tetraedra polazna će nam točka biti obujam prizme.

Poliedar Szilassi

Riječ je o posebnom udubljenom poliedru koji je dobio ime po mađarskom matematičaru.

Pravilna četverostrana piramida

Uspravnu piramidu kojoj je baza četverokut nazivamo pravilna četverostrana piramida.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Stožasta tijela

Ova animacija pokazuje različite tipove stožastih tijela, stožaca, piramida.

Valjak

Animacije prikazuje tipove valjka kao i njihove bočne plohe.

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropska modifikacija ugljika koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Added to your cart.