Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Planetarno kruženje zraka

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje utiče više čimbenika, između ostalog i okretanje Zemlje.

Geografija

Ključne riječi

atmosferska cirkulacija, planetarno kruženje zraka, pasat, polarni vjetar, Zapadni vjetrovi, Coriolisov efekt, tropska zona, umjerena zona, hladna zona, mlazne, ciklon, anticiklon, atmosferske stanice, Sunčevo zračenje, zagrijavanje, atmosfera, Zemlja, troposfera, tlak zraka, vjetar, mrtva sezona, priroda, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Zemlja u mirovanju

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol
 • troposfera
 • V
 • A

Zemlja u pokretu

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol
 • sustav polarnih vjetrova
 • sustav zapadnih vjetrova
 • sustav pasatnih vjetrova
 • V
 • A

Coriolisov efekt

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol

Atmosferne ćelije

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol
 • sustav polarnih vjetrova
 • sustav zapadnih vjetrova
 • sustav pasatnih vjetrova

Tropska zona

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol
 • troposfera
 • sustav pasatnih vjetrova
 • sjeveroistočni pasatni vjetar
 • tišina
 • južnoistočni pasatni vjetar
 • V
 • A
 • dizajuća grana
 • spuštajuća grana

Umjerena zona

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol
 • zapadnjaci (sjeverozapadni vjetar)
 • V
 • A

Hladna zona

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol
 • sustav polarnih vjetrova
 • polarni vjetrovi (sjeveroistočni vjetar)
 • V
 • A

Animacija

 • Sjeverni pol
 • Arktički krug
 • Rakova obratnica
 • Ekvator
 • Jarčeva obratnica
 • Antarktički krug
 • Južni pol
 • troposfera
 • sustav polarnih vjetrova
 • sustav zapadnih vjetrova
 • sustav pasatnih vjetrova
 • zapadnjaci (sjeverozapadni vjetar)
 • sjeveroistočni pasatni vjetar
 • tišina
 • južnoistočni pasatni vjetar
 • polarni vjetrovi (sjeveroistočni vjetar)
 • V
 • A
 • dizajuća grana
 • spuštajuća grana

Naracija

Raspoređenje sunčevog zračenja na Zemlji nije ravnomjerno. Kod ekvatora se na utjecaj jačeg zagrijavanja zrak ugrije, zbog toga mu se gustoća smanjuje i diže se. Na najvišim slojevima se hladi, gustoća i tlak mu raste, a zatim ta zračna masa pod visokim tlakom počinje strujati prema polovima.
Razlog toga je da se kod polova u blizini površine hladni zrak zgušnjava te vlada visoki tlak, zbog toga je u višim, rjeđim zračnim slojevima tlak nizak. Zračno strujanje pod visokim tlakom koje stiže do polova, spušta se na površinu Zemlje, a zatim se kreće prema ekvatorskim područjima koji su pod niskim tlakom.
To idealno kruženje zraka bi se u tom slučaju moglo ostvariti kad bi naša Zemlja mirovala.

Zemlja se vrti, zbog toga se umjesto ranije opisanog idealnog kruženja na utjecaj Coriolisovog učinka u troposferi stvara 3-3 ćelije na sjevernoj i na južnoj polutki. Duž ekvatora se oblikuje tropska ćelija, u blizini polova polarna ćelija, između njih, između 30°–60° geografske širine ćelija umjerenog pojasa.
Smjer zračnih kruženja zahvaljujući rotaciji Zemlje nije sjever-jug, nego se naklanjaju u zapadnom smjeru.

Naklanjanje se oblikuje zbog Coriolisovog učinka, odnosno zbog inercije koja nastaje kao posljedica Zemljine rotacije.

Zračno kretanje tropske ćelije ili sustav pasatnog vjetra se oblikuje duž ekvatora. Zrak se na tom mjestu zagrije, diže se, a zatim se u visini ohladi, stoga nastaju padaline, koje se vraćaju na površinu, kako bi oblikovale tropske šume.
Zrak koji je pod visokim tlakom se zatim kreće u smjeru Rakove, odnosno Jarčeve obratnice, otprilike kod 25° geografske širine se velika zračna masa spušta, a zatim struji nazad do ekvatora koji je pod niskim tlakom. Pasatni vjetar ne nosi sa sobom vlagu u spuštajućoj grani, stoga oblikuje pustinje. Kretanje zraka tropske ćelije je stalno.

Polarna ćelija se oblikuje u blizini polova, gdje hladni, polarni zrak pod visokim pritiskom struji prema ekvatoru, s vremenom se zagrijava, zatim se diže, gdje se nakon hlađenja ponovo oblikuje u zračni sloj koji je pod visokim tlakom. Taj zrak pod visokim tlakom struji nazad do polova, jer je na tom području tlak visokog zračnog sloja niži.

Ćelija umjerenog pojasa se oblikuje između tropskih i polarnih ćelija. Na njezin rad utječe spuštajuća grana pasatnog vjetra, jer zrak struji ne samo prema ekvatoru, nego i prema polovima. Vjetrove umjerenog pojasa nazivamo i zapadnjacima, donose zrak sa zapada koji je pun padalina.
U oblikovanju ćelija umjerenog pojasa imaju važnu ulogu mlazne struje. Mlazne struje su vjetrovi zapadnjaci koji se oblikuju kod granica ćelija u visini, Zemlju obilaze velikom brzinom. Imaju značajnu ulogu u oblikovanju ciklona i anticiklona.

Povezani dodatci

Ciklona i anticiklona u umjerenom pojasu

Ciklone su velika područja cirkulirajućeg zraka u čijem središtu se formiraju oblaci i oborine.

El Niño

El Niño je atmosfersko-oceanski fenomen koji nastaje u tropskom dijelu Tihog oceana.

Eolski oblici reljefa na obalama i stepama

Vjetar, kao vanjska sila ima važnu ulogu u oblikovanju priobalnih područja te stepa.

Eolski procesi u pustinjama

Vjetar, kao vanjska sila, igra važnu ulogu u formiranju pustinjskog reljefa.

Formiranje oblaka i oborina, vrste oblaka

Voda, koja se isparava, formira oblake različitih oblika, iz kojih voda u vidu oborina dospjeva nazad na Zemlju.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Lokalni vjetrovi

Najvažnije vrste lokalnih vjetrova su morsko-kopneni, planinsko-dolinski i preljevni (slapoviti, silazni).

Meteorološki instrumenti (početni stupanj)

Animacija nam pokazuje instrumente, koji se koriste za pretraživanje atmosferskih pojava

Meteorološki instrumenti (srednji stupanj)

Animacija nam pokazuje instrumente, koji se koriste za pretraživanje atmosferskih pojava

Monsunski sustav vjetrova

Monsunski vjetrovi tijekom ljeta prinose oborine sa oceana na kopno.

Morske struje

Morske struje su povezano gibanje morske odnosno oceanske vode, koje ima važan planetarni utjecaj.

Navigacijski instrumenti iz prošlosti

Tijekom prošlih stoljeća brojna su domišljata instrumenata pomagala pomorsku navigaciju.

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

The first voyage of Captain Cook

James Cook's legendary journey around the world proved to be enormously valuable for science.

Tornado

Kratkotrajni, ali veoma snažni zračni vrtlozi ogromne razorne snage.

Tropske ciklone

Ciklona je zračni vrtlog sa promjerom od više stotina kilometara, u kojem se stvaraju oblaci i oborine.

Vertikalno zoniranje

U planinama se klima, tlo, oblikovanje reljefa, te flora i fauna mijenjaju zavisno o nadmorskoj visini.

Added to your cart.