Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Kemija

Ključne riječi

pirimidin, organski spoj koji sadrži dušik, heterociklički spoj, heteroatom, pirimidinski kostur, citozin, timin, uracilom, nukleinska kiselina, nukleotid, vitamin, DNK, RNK, bp, organska kemija, kemija, biokemija, bilogija

Povezani dodatci

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Anilin (C₆H₅NH₂)

Najjednostavniji aromatski amin. Njegovo znanstveno ime je fenilamin.

Benzen (C₆H₆)

Benzen je najjednostavniji aromatski ugljikovodik.

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Imidazol (C₃H₄N₂)

Biološki i praktički važan organski spoj.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najjednostavniji policiklični aromatski ugljikovodik.

Piridin (C₅H₅N)

Osnovni heterociklički organski spoj; bezbojna, otrovna tekućina oštrog mirisa.

Pirol (C₄H₅N)

Heterociklični aromatični spoj.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Bezbojna tekućina s mirisom sličnim benzenu. Monomer polistirena.

Vodeni medvjedići

Ovi dugoživci su u stanju preživjeti krajnje ekstremne prilike: ostat će žive čak i u svemiru.

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Benzojeva kiselina (C₆H₅COOH)

Najjednostavnija od aromatskih karboksilnih kiselina.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Added to your cart.