Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

PVT-dijagram za idealne plinove

PVT-dijagram za idealne plinove

Odnos između tlaka, volumena i temperature idealnih plinova određuje skup plinskih zakona.

Fizika

Ključne riječi

p-V-T dijagram, idealni plin, plinski zakoni, Boyle je zakon, Gay-Lussac zakon I., Gay-Lussac II. zakon, P-v-T površina, izohorni proces, izotermni proces, izobarni promjene stanja, vrijednost količine, stanje količine, termodinamika, temperatura, tlak, glasnoća, plin, promjena temperature, zapreminsko toplinsko istezanje, fizikalno svojstvo, fizika, fizički

Povezani dodatci

3D modeli

p-V-T dijagram

 • p - Tlak
 • V - Volumen
 • T - Temperatura
 • p ₁
 • p ₂
 • p ₃
 • p ₄
 • T ₁
 • T ₂
 • T ₃
 • T ₄
 • V ₁
 • V ₂
 • V ₃
 • V ₄

Konstantna temperatura

 • p - Tlak
 • V - Volumen
 • T = konstantan

Ako promatramo p-V-T dijagram sa osovine T, vidjet ćemo p-V dijagram u ravnini​ koji prikazuje povezanost tlaka i volumena pri stalnoj temperaturi.

Ako se plin pri stalnoj temperaturi komprimira, njegov se tlak povećava, za što je potrebno da plin pri kompresiji gubi toplinu, a pri istezanju prima toplinu.

Ovaj proces opisuje Boyle–Mariotteov zakon, prema kojem je uz stalnu temperaturu, tlak idealnog plina određene količine obrnuto razmjeran sa njegovim obujmom.

Proces se odvija duž izoterma.

Konstantni obujam

 • p - Tlak
 • V = konstantan
 • T - Temperatura

Ako promatramo p-V-T dijagram sa osovine V, vidjet ćemo p-T dijagram u ravnini koji prikazuje povezanost tlaka i temperature pri stalnom volumenu.

Ako se plin zagrijava pri konstatnom obujmu, tlak će mu rasti. Tu promjenu opisuje Gay-Lussacov II. zakon: uz konstantni obujam, tlak idealnog plina određene količine je izravno razmjeran sa njegovom temperaturom. Proces se odvija duž izohora.

Konstantni tlak

 • p = konstantan
 • V - Volumen
 • T - Temperatura

Ako promatramo p-V-T dijagram sa osovine p, vidjet ćemo V-T dijagram u ravnini koji prikazuje povezanost temperature i volumena pri stalnom tlaku.

Ako se plin zagrijava pri konstatnom tlaku, obujam će mu rasti. Tu promjenu opisuje Gay-Lussacov I. zakon: uz konstantni tlak, obujam idealnog plina određene količine je izravno razmjeran sa njegovom temperaturom. Proces se odvija duž izobara.

p-V-T površina

Suodnos između tlaka, volumena i temperature idealnog plina možemo prikazati u prostornom pravokutnom koordinatnom sustavu. Moguća stanja određuju plohu stanja. Idealni plinovi mogu postojati u onim stanjima koja leže na toj plohi. Stoga ako poznajemo dvije od tri vrijednosti stanja, možemo odrediti i treću vrijednost. Na primjer ako poznajemo vrijednost temperature i tlaka, tada možemo odrediti vrijednost volumena.

Povezani dodatci

Kako funkcionira hladnjak?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje hladnjaka.

Kako funkcionira klima-uređaj?

Klima uređaj hladi zrak unutra tako što odvodi toplinu i otpušta je vanka.

Benzinski motor s Otto procesom

Animacija nam prikazuje pogon najčešće upotrebljavanog tipa motora za automobile.

Dieselov motor

Taj motor sa unutarnjim izgaranjem je patentirao njemački inženjer Rudolf Diesel 1893. godine.

Dvotaktni motor

Dvotaktni motor je motor s unutarnjim izgaranjem koji cijeli svoj radni ciklus obavlja u dva takta.

Stirlingov motor s toplim zrakom

Stirlingov motor ili motor s toplim zrakom radi kao klipni motor s vanjskim izgaranjem, za razliku od motora sa unutranjim izgaranjem (npr. benzinski motor...

Wankelov motor

Vrsta rotacijskog motora s visokim stupnjem učinkovitosti

Zvjezdasti motor

Zvjezdasti motori se u prvom redu koriste u zrakoplovima i helikopterima.

Gejzir

Gejzir je termalni izvor na zemaljskoj površini koji povremeno izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak.

Parni stroj Jamesa Watta (18. stoljeće)

Usavršeni parni stroj škotskog inženjera se upotrebljavao u najrazličitijim područjima industrije, te ga zato nazivamo revolucionarnim izumom.

Promjene agregacijskog stanja

Promjene agregacijskih stanja zapravo su prijelazi između čvrstog, tekućeg i plinovitog agregacijskog stanja.

Slojevi mora

Fizikalne osobine mora te flora i fauna mijenjaju se ovisno o dubini mora.

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Termometri

Za mjerenje temperature mogu se koristiti različiti termometri.

Heksagonalna metalna rešetka

Metali koji formiraju heksagonalne metalne rešetke su kruti i teško obradivi.

Plošno centrirana kubična rešetka

Plošno centrirana kubična rešetka dopušta najčvršći spoj metalnih atoma.

Prostorno centrirana kubična rešetka

Najmanje gusto pakirana kristalna struktura

Toplinsko istezanje mostova

Dužina metalne konstrukcije mosta se mijenja s temperaturom.

Added to your cart.