Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Organizacija genoma

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

Biologija

Ključne riječi

genetski materijal, DNK, deoksiribonukleinska kiselina, dvostruka zavojnica, kromosom, adenin, timin, citozin, gvanin, razmnožavanje, purin, pirimidin, vodikova veza, histona, nukleosom, čovjek, biokemija, bilogija

Povezani dodatci

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju haploidne stanice gamete.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Papučica

Papučica je vrsta trepetljikaša, eukariota.

Radioaktivnost

Proces raspada nestabilnih atomskih jezgara naziva se radioaktivnost.

Razine biološke organizacije

Animacija prikazuje razine biološke organizacije od jedinke do stanice.

Vodeni medvjedići

Ovi dugoživci su u stanju preživjeti krajnje ekstremne prilike: ostat će žive čak i u svemiru.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Added to your cart.