Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Onečišćenje zraka

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija i urbana naselja.

Geografija

Ključne riječi

onečišćenje zraka, smog, klimatske promjene, zagađenje, zagađenje okoliša, kontaminacija, zaštita okoliša, efekt staklenika, staklenički plin, globalno zatopljenje, svjetlosno onečišćenje, toplinsko zagađenje, zagađenje bukom, emisija plinova, kiseo, poljoprivreda, industrija, promet, naselje, zrak, kiša, sumporni dioksid, čađa, ugljični dioksid, proizvodnja uroda, stočarstvo, geografija, okoliš, priroda, društvo

Povezani dodatci

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Zagađenje okoliša

Zagađenje okoliša štetna je nuspojava ljudske aktivnosti na prirodni okoliš.

Krčenje šume

Krčenje šume ima negativne učinke na prirodni okoliš.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Obiteljska kuća nulte neto energetske emisije

Konstrukcija i dizajn modernih obiteljskih kuća od velike su važnosti za očuvanje i zaštitu okoliša.

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Dušik (N₂) (početni stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Dušikov monoksid (Dušikov(II) oksid) (NO)

Bezbojan je i vrlo otrovan plin i važan međuproizvod u procesu proizvodnje dušične kiseline.

Kisik (O₂) (početni stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važna komponenta atmosfere, nužan za život na Zemlji.

Komunalije

Sustav telekomunikacijskih, plinskih i električnih vodova, vodovoda, grijanja, kanalizacije.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Naftna platforma

Na sredini čelične konstrukcije je duga cijev, koja buši dno mora, i traži ležišta nafte.

Onečišćenje tla

Animacija prikazuje glavne izvore onečišćenja tla.

Ozon (O₃)

Alotrop kisika, koji se sastoji od 3 atoma kisika.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Proizvodnja cementa

Animacija prikazuje proces proizvodnje cementa.

Rad naftne bušotine

Mašinerija koja vrši ispumpavanje sirove nafte na površinu.

Struktura Zemlje (srednji stupanj)

Unutrašnjost Zemlje se sastoji od više sferičnih slojeva.

Sumporov dioksid (SO₂)

Glavni je uzročnik kiselih kiša. Nusprodukt je proizvodnje sumporove kiseline.

Ugljikov monoksid (CO) (srednji stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Velegrad (Metropola)

Velegrad, odnosno metropola je naziv za grad s više od milijun stanovnika.

Električni automobil

Tesla Model S jedan je od prvih komercijalno dostupnih električnih automobila.

Fotosinteza

Biljke su sposobne od neorganskih tvari (ugljikovog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne energije.

Solarne elektrane

Solarne elektrane energiju sunčevih zraka pretvaraju u električnu energiju.

Vjetroelektrane

Vjetroelektrane pokretnu energiju vjetra transformiraju u električnu energiju.

Zeleni automobili

Kombiniranjem benzinskog i električnog pogona automobila možemo smanjiti onečišćavanje zraka.

Gorivi članak

Gorivi članak osigurava ekološki prijateljsku električnu energiju proizvedenu kemijskom reakcijom između kisika i vodika.

Sklop osobnog automobila

Animacija nam pokazuje sklop te unutarnju i vanjsku opremu putničkog automobila.

Stanica za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćene otpadne vode se koriste u poljoprivredi i industriji.

Ugljikov monoksid (CO) (početni stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Added to your cart.