Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Mreže kvadra (vježbe)

Mreže kvadra (vježbe)

Animacija nam prikazuje razne mreže kvadra, a uključuje i zadatak.

Matematika

Ključne riječi

neto od kuboida, mreža, kvadar, tijela, vježba, geometrija, matematika

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Bojenje kocke

Po danim smjernicama obojite vrhove, bridove i stranice kocke!

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Igra sa oblicima

Odaberite prostornu mrežu raznih trodimenzionalnih tijela.

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna od Platonovih tijela.

Kocka od kocki

Zadaća slaganja heksaedra od sukladnih kocaka pomaže u produbljivanju stečenog znanja.

Računanje oplošja i obujma (zadaća)

Vježbe sa tijelima koja vode porijeklo iz temeljne kocke razvijat će vještinu orijentiranja.

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije svega vještinu orijentiranja.

Slaganje geometrijskih oblika (3D)

Od kocki će se složiti prikladna prostorna forma u danoj koordinati, iz dane perspektive.

Slaganje geometrijskih oblika (jednobojnih)

Od kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Slaganje geometrijskih oblika (raznobojnih)

Od raznobojnih kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Added to your cart.