Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Molekularne vježbe I. (Veze)

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Kemija

Ključne riječi

molekula, kovalentna veza, jednostruka veza, višestruka veza, sigma veza, pi veza, spajanje para elektrona, slobodni elektronski par, Kut veze, kovalentna valencija, središnji atom, ligand, molekularni oblik, 3D, veza, vježbanje, kemija, vježba

Povezani dodatci

Molekularne vježbe II. (Polaritet)

Zadatak za vežbanje polariteta molekula.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Dušik (N₂) (srednji stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Vodik (H₂)

Plin bez boje, mirisa i okusa, lakši od zraka. Najčešći kemijski element u svemiru.

Added to your cart.