Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Ledeno doba

Ledeno doba

Posljednje ledeno doba završilo je prije oko 13.000 godina.

Geografija

Ključne riječi

glacijacija, ledeno doba, ledenjački, međuledeno, zagrijavanje, hlađenje, podneblje, ledeni pokrov, glečer, led, priroda, povijest Zemlje, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Prije oledbe

 • Britansko otočje
 • Jadransko more
 • Sjeverna Europa
 • Sjeverna Amerika
 • Aljaska
 • Crveno more
 • Alpe
 • Sredozemno more
 • Indonezija
 • Japan
 • Australija
 • Himalaja
 • Finsko jezersko područje
 • Velika jezera

Tijekom povijesti Zemlje, ledena doba donosila su najveće klimatske promjene.
Ledeno doba je razdoblje u kojem se na dugi period smanji temperatura Zemljine površine i atmosfere, rezultirajući širenjem polarnih i kontinentalnih ledenih pokrova i alpskih ledenjaka.

Postoje dokazi za četiri velika glacijacijska razdoblja u povijesti:

1. kod Prekambrijske - Paleozoičke
granice (prije 800 do 600 milijuna godina)

2. u Ordovicijskom razdoblju Paleozoičke ere (prije 460 milijuna godina)

3. kod Karbonsko - Premske granice (prije 330 do 150 milijuna godina)

4. u Pleistocenu (prije 1.8 milijuna do 10.000 godina)

Ledeno doba obilježeno je periodičkim promjenama glacijalnih razdoblja (širenje ledenog pokrova) i interglacijalnih razdoblja (smanjenje ledenih pokrova). Ta razdoblja trajala su od oko 40.000 do 100.000 godina.

Uzroci ledenih doba

1. Smanjenje proizvodnje sunčeve
energije

2. Varijacije u Zemaljskoj orbiti (promjene u ekscentrici Zemaljske orbite i orbitalnom nagibu, kao i njihanje rotacijske osi.)
3. Pomicanje magnetskih polova Zemlje
4. Fluktuacija oceanskih struja (hlađenje i grijanje)
5. Promjene u atmosferi Zemlje (efekt staklenika)
6. Promjene u poziciji kontinenata

Glacijalni maksimum

 • Britansko otočje
 • Jadransko more
 • Sjeverna Europa
 • Sjeverna Amerika
 • Aljaska
 • Crveno more
 • Alpe
 • Sredozemno more
 • Indonezija
 • Japan
 • Australija
 • Himalaja
 • Finsko jezersko područje
 • Velika jezera

Danas

 • Britansko otočje
 • Jadransko more
 • Sjeverna Europa
 • Sjeverna Amerika
 • Aljaska
 • Crveno more
 • Alpe
 • Sredozemno more
 • Indonezija
 • Japan
 • Australija
 • Himalaja
 • Finsko jezersko područje
 • Velika jezera

Učinci ledenog doba

 • Britansko otočje
 • Jadransko more
 • Sjeverna Europa
 • Sjeverna Amerika
 • Aljaska
 • Crveno more
 • Alpe
 • Sredozemno more
 • Indonezija
 • Japan
 • Australija
 • Himalaja

Učinci zatopljenja

 • Britansko otočje
 • Jadransko more
 • Sjeverna Europa
 • Sjeverna Amerika
 • Aljaska
 • Crveno more
 • Alpe
 • Sredozemno more
 • Indonezija
 • Japan
 • Australija
 • Himalaja
 • Finsko jezersko područje
 • Velika jezera

Animacija

 • Britansko otočje
 • Jadransko more
 • Sjeverna Europa
 • Sjeverna Amerika
 • Aljaska
 • Crveno more
 • Alpe
 • Sredozemno more
 • Indonezija
 • Japan
 • Australija
 • Himalaja
 • Finsko jezersko područje
 • Velika jezera
 • Milano
 • München
 • Ženeva
 • Gibraltarska vrata
 • Nova Gvineja
 • New York
 • Južni Ohio
 • Skandinavija

Naracija

Glacijacija:

Glacijacija Zemlje je proces u kojem su polovi prekriveni trajnim ledenim pokrovom. Tijekom povijesti Zemlje, dogodilo se više važnih ledenih doba, koja su mogla trajati više milijuna godina. Unutar dugotrajnog ledenog doba, manja toplija razdoblja izmjenjivala su se sa kraćim hladnijim razdobljima u intervalima od više tisuća godina.

S točke gledišta Zemljine povijesti, mi sada živimo tijekom ledenog doba ere Kenozoika. Glede toga, Zemlja trenutno prolazi interglacijalno razdoblje, koje je toplije razdoblje.

Posljednje glacijalno razdoblje počelo je prije 110.000 godina i završilo prije 10.000 godina. Posljednje ledeno doba igralo je bitnu ulogu u oblikovanju trenutnog krajolika Europe i Amerike.

Led je erodirao kamenje i taložio njegove sedimente; hladni vjetrovi također su erodirali površinu, što je rezultiralo razvojem pješčanih površina. Prosječna temperatura je bila 5 Celzijusevih stupnjeva hladnija nego što je danas, flora i fauna su se promijenile, klimatske zone su premještene i brojne vrste su izumrle.

Polovi su svjedočili značajnom povećanju opsega i debljini leda, i polarni glečeri prekrivali su ogromni dio Europe. U opsegu od 2.000 km južno od Skandinavije, ledeni pokrov je čak dosegao debljinu od 2.000-3.000 m na nekim dijelovima. Zbog velike polarne ledene mase, razina mora je pala značajno, formirajući kopneni most, koji spaja britansko otočje s Europom. Mnogo otoka je bilo prekriveno glečerima. Alpski glečeri prostirali su se sve do Milana, Municha i Ženeve, formirajući morainske grebene.
Pad razine mora rezultirao je okršavanjem sjevernog Jadranskog bazena. Sredozemno more izgubilo je poveznicu s Atlantskim oceanom sa zatvaranjem Gibraltarskih vrata.
Također je Crveno more izgubilo poveznicu sa okružujućim oceanima, pretvarajući se time u kopneno more bez izlaza. Zbog toga se većina osušila.
Himalajski glečeri prostirali su se više prema dolje, okupirajući pozamašni dio teritorija. Kao rezultat pada razine mora, kopno je povezivalo Japan sa ostatkom Azije, i Indoneziju s ostatkom Azije. Australija je bila povezana s Novom Gvinejom, a od Indonezije ju je dijelio samo jedan tjesnac. Kopneni most bez leda se formirao između Sjeverne Amerike i Azije, koji je omogućio ljudima i vrstama da imigriraju u Ameriku.
Ledeni pokrovi koji su prekrivali Sjevernu Ameriku prostirali su se čak do 40° sjeverne geografske širine, sa debljinom od 3.000-3.500 m u nekim područjima. Led se prostirao čak i do New Yorka; Long Island je nastao od glečerske morene. Led se prostirao čak do južnog Ohio-a, koji je bio na istoj geografskoj širini kao i Sicilija.

Zatopljenje:

Tijekom povijesti Zemlje, polarni ledeni pokrov nije bio nadmoćan.
Ta razdoblja su s vremena na vrijeme bila prekinuta s razdobljima glacijacije ili ledenim dobima. Ledeno doba je razdoblje u kojima su polovi prekriveni ledenim pokrovom. Unutar ledenog doba, toplija razdoblja se izmjenjuju sa hladnijim razdobljima. Trenutno Zemlja prolazi topliji ciklus kenozoičkog ledenog doba.

Tijekom povijesti Zemlje, bile su u više navrata mnogo toplije temperature nego danas, a kao rezultat toga polarne ledene kape su nestale i prosječna razina mora je bila 100 m viša nego što je danas. Trenutno toplo razdoblje traje zadnjih 10.000 godina, stopa zagrijavanja se ubrzala u zadnjih 100 godina, najvjerojatnije zbog zagađenja od ljudskih aktivnosti.

Trenutno stanje je rezultat zadnjeg toplijeg ciklusa. Ledeni pokrovi su nestali sa skandinavskog teritorija formirajući današnji izgled, te su nastali norveški fjordovi. Jezera finskog jezernog područja nastala su kao rezultat smanjenja polarne ledene kape. Više stotina jezera i otoka nastali su na taj način. Kod otapanja polarne ledene mase razina mora se povećava; kopneni most koji je povezivao britansko otočje i kopno je nestao. Kako su se alpski glečeri povlačili, za sobom su ostavili morenska jezera i glečerske doline. Bazen Jadranskog mora opet je bilo poplavljeno more. Poveznica između Sredozemnog mora i Atlantskog oceana je ponovno ustanovljena; prijašnji kopneni most prestao je postojati kod Gibraltarskih vrata. Crveno more je opet povezano sa Indijskim oceanom. Himalajski glečeri se smanjuju. Kopneni most između Azije i Japana prestaje postojati. Indonezija je opet na arhipelagu. Veliki dio Australije je potopljen morem; otok Nove Gvineje je formiran. Kopneni most koji spaja Ameriku i Aziju je prekriven vodom. U Americi, kako su se glečeri povukli, formirala su Velika jezera. Bazeni isklesani ledom napunjeni su sa vodom od otopljenog leda.

Povezani dodatci

Fjord

Fjord je dug, uzak i dubok morski zaljev s tri strane okružen kopnom i nastao pod utjecajem djelovanja nekadašnjih ledenjaka.

Ledenjak (početni stupanj)

Ledenjak je veliko postojano tijelo od leda, nastalo od snijega, koje se polako, neprekidno kreće.

Ledenjak (srednji stupanj)

Ledenjak je veliko postojano ledeno tijelo, formira se od snijega, te je u stalnom, usporenom kretanju.

Ledeni brijeg

Ledeni brijeg jest manji ili veći komad slatkovodnog leda koji pluta na moru.

Pomicanje kontinenata kroz geološku povijest Zemlje

Kontinenti su se kroz povijest neprestano pomicali, a taj proces traje i danas.

Toplinski pojasevi i klima na Zemlji

Zemlja je podijeljena na toplinske pojaseve i klimatska područja, što uvjetuje različite prirodno-vegetacijske zone.

Širenje Homo sapiensa na Zemlji

"Mudri čovjek" porijeklom iz Afrike, krenuo je na svoj put i redom je osvojio sve kontinente.

Evolucija jezera

Vode stajaćice u prirodnim udolinama na kopnu mogu nastati unutrašnjim i vanjskim silama Zemlje, kao i djelovanjem čovjeka.

Izmjena godišnjih doba (srednji stupanj)

Godišnja doba javljaju se kao posljedica različitog nagiba osi Zemljine vrtnje, zbog čega sunčeve zrake u različito doba godine padaju pod različitim kutevima.

Megalitske kulture u Europi

Ove nekoliko tisuća godina stare građevine napravljene od ogromnih kamenih blokova tajanstveni su spomenici megalitske kulture.

Morske struje

Morske struje su povezano gibanje morske odnosno oceanske vode, koje ima važan planetarni utjecaj.

Paleolitksa špilja

Prve nastambe u povijesti čovječanstva pružaju nam mnogobrojne informacije o načinu života naših predaka.

Sabljozubi tigar

Izumrle velike životinje iz porodice mačaka, ime su dobile po velikim očnjacima.

Taljenje i zamrzavanje

Tijekom zamrzavanja stvaraju se vodikove veze između molekula vode što rezultira kristalnom strukturom.

Tektonske ploče

Tektonske ploče se pomiču neovisno jedna od druge.

Trilobiti

Ovoj vrsti člankonožaca su pripadali preci paučnjaka i rakova.

Vunasti mamut

Izumrli rod životinja iz porodice surlaša, u koju spadaju i slonovi. Pračovjek ih je često lovio.

Amoniti (glavonošci)

Izumrla vrsta glavonožaca, koja je raspolagala spoljašnjom, tvrdom kućicom. Oni su izvrsni fosilni vodiči.

Apatosaurus

Dugovrati dinosaur robustnog tijela, biljožder.

Arheopteriks

Jednako je sličila pticama i gmazovima, vjerojatno je predak svih ptica.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus je dobio naziv 'užasna kandža' i bio je dinosaur mesožder iz porodice dromaeosaurida.

Dolmen (hunebed)

Ovi dolmeni izgrađeni prije oko pet tisuća godina, nalaze se na području današnje Nizozemske.

Flora i fauna razdoblja karbona

Živa bića koja su živjeli u razdoblju između devona i perma (prije 358-299 milijuna godina), od kojih su mnogi bili divovske veličine.

Homo erectus

"Uspravni čovjek" koristio je alate i znao kako zapaliti vatru.

Ichthyostega

Ova prastara vrsta vodozemaca je izumrla prije 360 milijuna godina, a bio je zastupnik suhozemnih kralježnjaka, četveronožaca.

Nabiranje (srednji stupanj)

Lateralna sila pritiska uzrokuje nabiranje stjenovitih slojeva. Na taj način nastaju nabrane planine.

Pteranodon longiceps

Leteći pragmaz, liči na ptice, ali nema među njima evolucijske veze.

Stegosaur

Pragmaz, koji je leđnim pločicama postizao poželjnu temperaturu tijela.

Tiktaalik

Evolucijski prijelazni oblik života između riba i četveronožaca, suhozemnih kralježnjaka.

Tiranosaur (gušter tiranin)

Golem pragmaz, najpoznatiji dinosaur.

Triceratops

Dinosaur iz razdoblja Krede, prepoznatljiv po zaštitnoj koštanoj ploči na vratu i tri roga.

Gejzir

Gejzir je termalni izvor na zemaljskoj površini koji povremeno izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak.

Geografske zanimljivosti - Društvo

Na našoj Zemlji možemo sresti bezbroj zanimljivosti vezanih za društvo i stanovništvo.

Izmjena godišnjih doba (početni stupanj)

Godišnja doba javljaju se kao posljedica različitog nagiba vrtnje Zemljine osi zbog čega sunčeve zrake u različito doba godine padaju pod različitim kutevima.

Added to your cart.