Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera koja se može pronaći u mlijeku sisavaca.

Kemija

Ključne riječi

laktoza, ugljikohidrat, disaharid, beta-D-glukoza, galaktoza, glikozida, beta-D-galaktoza, smanjenje, netolerantnost, Intolerantan na laktozu, sisavac, laktaze, mlijeko, majčino mlijeko, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka škroba.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovna strukturalna jedinica celuloze.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

Maltoza (sladni šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disaharid koji nastaje pri spajanju dvije molekule alfa-D-glukoze.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Bijeli, slatki spoj topiv u vodi, poznat kao šećer.

Zatvaranja prstena glukoze

Animacija prikazuje kako se otvoreni lanac pretvara u prsten alfa i beta D-glukoze.

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Added to your cart.