Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Kvadar (zadaće)

Kvadar (zadaće)

Bridove, dijagonale i strane kvadra točno možemo odrediti pomoću njegovih vrhova.

Matematika

Ključne riječi

kvadar, lice dijagonale, prostorna dijagonala, lice, rub, tjemena točka, vježba, igra, matematika

Povezani dodatci

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Bojenje kocke

Po danim smjernicama obojite vrhove, bridove i stranice kocke!

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Pravilna četverostrana piramida

Uspravnu piramidu kojoj je baza četverokut nazivamo pravilna četverostrana piramida.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije svega vještinu orijentiranja.

Slaganje geometrijskih oblika (3D)

Od kocki će se složiti prikladna prostorna forma u danoj koordinati, iz dane perspektive.

Slaganje geometrijskih oblika (jednobojnih)

Od kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Slaganje geometrijskih oblika (raznobojnih)

Od raznobojnih kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Added to your cart.