Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Geografija

Ključne riječi

ciklus, voda, Kruženje vode, isparavanje, rastapanje, padaline, smrzavanje, promjena agregatnog stanja, Sunčevo zračenje, formiranje oblaka, otjecanje, kiša, snijeg, oblak, hidrosfera, podzemne vode, površinske vode, glečer, morska voda, rijeka, struja, jezero, more, ocean, atmosfera, vodena para, solarna energija, vjetar, vlaga, tlak zraka, Sunčeva svjetlost, podneblje, priroda, geografija

Povezani dodatci

Evolucija jezera

Vode stajaćice u prirodnim udolinama na kopnu mogu nastati unutrašnjim i vanjskim silama Zemlje, kao i djelovanjem čovjeka.

Formiranje oblaka i oborina, vrste oblaka

Voda, koja se isparava, formira oblake različitih oblika, iz kojih voda u vidu oborina dospjeva nazad na Zemlju.

Kako morska voda oblikuje površinu Zemlje?

Morska voda, kao vanjska sila, ima važnu ulogu u oblikovanju priobalnog reljefa.

Kako rijeke oblikuju reljef

Rijeke igraju važnu ulogu u oblikovanju Zemljine površine: uzrokuju eroziju, kao i nošenje i taloženje sedimenta.

Ledeni brijeg

Ledeni brijeg jest manji ili veći komad slatkovodnog leda koji pluta na moru.

Lokalni vjetrovi

Najvažnije vrste lokalnih vjetrova su morsko-kopneni, planinsko-dolinski i preljevni (slapoviti, silazni).

Mora i zaljevi

Animacija nam pokazuje važna mora i zaljeve na Zemlji

Podzemne vode

Podzemne vode i vodonosnici su vrste podzemnih voda.

Slojevi mora

Fizikalna svojstva mora te flora i fauna mijenjaju se ovisno o dubini mora.

Voda (H₂O)

Stabilni spoj vodika i kisika, neophodan za život. U prirodi se pojavljuje u sva tri agregatna stanja.

Vodopadi

Vodopadi nastaju gdje rijeka teče preko strmog zaljeva.

Ciklona i anticiklona u umjerenom pojasu

Ciklone su velika područja cirkulirajućeg zraka u čijem središtu se formiraju oblaci i oborine.

Karta morskog dna

Na morskome dnu mogu se zapaziti rubovi litosfernih ploča.

Kontinenti i oceani

Kopno na Zemlji podijeljeno je na kontinente između kojiih se nalaze oceani.

Krški reljefni oblici (osnovni stupanj)

Reljefni krški obici dijele se na površinske i podzemne.

Kruženje kisika u prirodi

Kisik, koji je živim bićima neophodan za život, neprestano kruži unutar Zemljine atmosfere.

Morske struje

Morske struje su povezano gibanje morske odnosno oceanske vode, koje ima važan planetarni utjecaj.

Munja

Munja je naglo pražnjenje atmosferskog električnog naboja popraćeno bljeskom i snažnim zvukom, gromom.

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje utiče više čimbenika, između ostalog i okretanje Zemlje.

Krčenje šume

Krčenje šume ima negativne učinke na prirodni okoliš.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Ledenjak (početni stupanj)

Ledenjak je veliko postojano tijelo od leda, nastalo od snijega, koje se polako, neprekidno kreće.

Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Sistem obrane od poplava

Zaštitni nasipi, a prilikom manjih bujica i privremeni nasipi garantiraju obranu protiv poplava.

Stanica za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćene otpadne vode se koriste u poljoprivredi i industriji.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Krška regija (srednji stupanj)

Udubine u kršu se dijele na nadzemne (ponikve, škrape, kamenice, doline, uvale, polja) i podzemne (špilje, jame). Česta uzvišenja su kukovi (strme stijene...

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Usisna i potisna crpka

Usisna i potisna crpka pripadaju najjednostavnijim vodenim crpkama.

Added to your cart.