Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Kovalentne veze molekula benzola

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Kemija

Ključne riječi

benzol, molekula benzola, aromatski ugljikovodik, areni, jednostruka veza, višestruka veza, delokalizirana veza, veza, elektronska orbita, sigma veza, π veza, kovalentna veza, aromatski prsten, Kekulé, katran, molekula, ugljikovodik, kemija, organska kemija

Povezani dodatci

Benzen (C₆H₆)

Benzen je najjednostavniji aromatski ugljikovodik.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Anilin (C₆H₅NH₂)

Najjednostavniji aromatski amin. Njegovo znanstveno ime je fenilamin.

Benzojeva kiselina (C₆H₅COOH)

Najjednostavnija od aromatskih karboksilnih kiselina.

Fenol (C₆H₅OH)

Najjednostavniji od aromatskih hidroksi spojeva.

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac je široko i svestrano korišten materijal.

Naftalen (C₁₀H₈)

Najjednostavniji policiklični aromatski ugljikovodik.

Piridin (C₅H₅N)

Osnovni heterociklički organski spoj; bezbojna, otrovna tekućina oštrog mirisa.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Stiren (vinil-benzen) (C₈H₈)

Bezbojna tekućina s mirisom sličnim benzenu. Monomer polistirena.

Temeljne čestice

Kvarkovi i leptoni grade materiju, silu među njima prenose bozoni.

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Added to your cart.