Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Konformacije molekule etana

Konformacije molekule etana

Molekula etana može da poprimi stabilnu otvorenu konformaciju.

Kemija

Ključne riječi

etan, molekula etana, ustrojstvo, Rotacija oko veze, alkan, ugljikovodik, eklipsna konformacija, otvoreni položaj, organska kemija, molekula, kemija

Povezani dodatci

Adicija

Adicija je reakcija u kojoj se molekule od dvije ili više tvari spoje bez stvaranja nusprodukta.

Etan (C₂H₆)

Pripada skupini običnih alkana, drugi je u homolognom nizu.

Eten (etilen) (C₂H₄)

Prvi član alkena, homolognoga niza ugljikovodika.

Etin (acetilen) (C₂H₂)

Prvi je član homolognoga reda alkina.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Politetrafluoretilen, teflon (C₂F₄)n

Jedan od najpoznatijih sintetskih polimera.

Bromfluorklorometan (CHClBrF)

Molekula ima dva enantiomera: stereoizomeri koji su zrcalne slike jedan drugog i ne mogu se preklapati.

Propan (C₃H₈)

Treći član homolognog niza linearnih alkana.

Added to your cart.