Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Koenzim-A

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Biologija

Ključne riječi

Koenzim A, acetilna skupina, carrier coenzyme, ciklus limunske kiseline, metabolički procesi, katabolizam, katabolički proces, biokemija, kemija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

Added to your cart.