Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Kocka od kocki

Kocka od kocki

Zadaća slaganja heksaedra od sukladnih kocaka pomaže u produbljivanju stečenog znanja.

Matematika

Ključne riječi

prostorni vid, kocka, igra, stereometrija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Bojenje kocke

Po danim smjernicama obojite vrhove, bridove i stranice kocke!

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna od Platonovih tijela.

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije svega vještinu orijentiranja.

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Mreže kvadra (vježbe)

Animacija nam prikazuje razne mreže kvadra, a uključuje i zadatak.

Računanje oplošja i obujma (zadaća)

Vježbe sa tijelima koja vode porijeklo iz temeljne kocke razvijat će vještinu orijentiranja.

Slaganje geometrijskih oblika (3D)

Od kocki će se složiti prikladna prostorna forma u danoj koordinati, iz dane perspektive.

Slaganje geometrijskih oblika (jednobojnih)

Od kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Slaganje geometrijskih oblika (raznobojnih)

Od raznobojnih kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Učenje mađarske abecede kroz igru

Vježbajte abecedu i složite riječi od slova!

Tangram 3D

Posebna 3D inačica logičke igre kineskog podrijetla.

Optička varka

Prilikom optičke varke naš mozak krivo tumači viđenu sliku.

Optička varka (Amesova soba)

Neobična soba kosih zidova za predočavanje optičke varke.

Added to your cart.