Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Kocka

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna od Platonovih tijela.

Matematika

Ključne riječi

kocka, tjemena točka, rub, lice, lice dijagonale, prostorna dijagonala, susjedna lica, stereometrija, matematika

Povezani dodatci

3D modeli

Kocka

Kocka je kvadrat s bridovima jednake duljine. Kocka je jedna od pet Platonovih tijela.

Karakteristike

Broj vrhova (V): 8

Broj bridova (E): 12

Broj strana (F): 6

Eulerova formula vrijedi i za kocke:

F + V - E = 2

Vrhovi

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H

Vrhovi

Kocke imaju 8 vrhova. Označene su velikim slovima abecede. U svakom vrhu sastaju se 3 brida i 3 strane.

Bridovi

 • vrh
 • brid
 • strana

Bridovi

Kocke imaju 12 bridova, a svaki je označen s dva velika slova. Na primjer: AB, DH, ...

Dvije strane sastaju se duž jednog brida. Bilo koja dva brida koja se sastaju na jednom vrhu su okomita jedan na drugi. Za svaki brid postoje tri brida koja s paralelna s njim. Svi bridovi imaju 4 zakrivljena brida, te su svi okomiti na njega.

Strane

Plohe

Kocke imaju 6 strana. Sve su kvadrati i svaka od njih je sukladna. Označene su slovima njihovih vrhova, npr. ABCD, CDHG, ...

Strane su međusobno okomite u paru jedna na drugu.

Svaka strana ima točno jednu paralelnu stranu, dok su sva druge strane okomite na nju.

Susjedne strane

Dijagonale strana

Dijagonale strana

Kocke imaju 6 strana, a svaka strana ima 2 dijagonale strana. Stoga, kocke imaju 12 dijagonala strana jednake duljine.

Odabirom 3 strane koje dijele zajednički vrh i crtanjem dijagonala strana koje ne prolaze kroz odabrani vrh, stvaramo jednakostraničan trokut.

Slično tome, 6 dijagonala strana tvore tetraedar u kocki.

Preostale dijagonale strana formiraju tetrahedron sukladno prethodnom.

Prostorne dijagonale

Prostorne dijagonale

Kocke imaju 4 prostorne dijagonale koje prolaze kroz jednu zajedničku točku, tj. središnju točku kocke. Prostorne dijagonale imaju istu duljinu.

Izometrički pogled

Povezani dodatci

Bojenje kocke

Po danim smjernicama obojite vrhove, bridove i stranice kocke!

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Kocka od kocki

Zadaća slaganja heksaedra od sukladnih kocaka pomaže u produbljivanju stečenog znanja.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Dijeljenje prostora na 3 ravnine.

Postoji više različitih načina, kako sa tri ravnine možemo presiječi prostor.

Geometrijske transformacije – premještanje

Animacija nam prikazuje premještaj u ravnini i u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Grupiranje geometrijskih tijela 1.

Animacija nam konkretnim primjerima pokazuje mogućnosti grupiranja predmeta u prostoru.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Mreže kvadra (vježbe)

Animacija nam prikazuje razne mreže kvadra, a uključuje i zadatak.

Platonova tijela

Ova animacija prikazuje pet uobičajenih trodimenzionalnih (ili Platonskih) tijela, od kojih je najpoznatija kocka.

Prizma

Ova animacija pokazuje nekoliko vrsta prizmi, od općih do pravilnih.

Promjena obujma

Pomoću animacije možemo vizualizirati odnos između omjera sličnosti i promjene obujma.

Računanje oplošja i obujma (zadaća)

Vježbe sa tijelima koja vode porijeklo iz temeljne kocke razvijat će vještinu orijentiranja.

Računanje opsega, površine, oplošja i volumena

Animacija će nas uopznati sa načinima računanja opsega i površine geometrijskih likova te računanjem oplošja i volumena geometrijskih tijela.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Slaganje geometrijskih oblika (jednobojnih)

Od kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Added to your cart.