Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu energiju i tako igra važnu ulogu u fotosintezi.

Povezani dodatci

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju...

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n...

Added to your cart.