Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Katolička grobna crkva (Feldebrő, Mađarska)

Katolička grobna crkva (Feldebrő, Mađarska)

Župna crkva sv. Martina iz 11. stoljeća jedna je od najznačajnijih povijesnih građevina u Mađarskoj.

Povijest

Ključne riječi

Feldebrő, kapela za sahranu, katolički, župna crkva, religija, Mađarska, freska, spomenik, Bizantinsko Kršćanstvo, zgrada, Rimski stil, Srednji vijek, građevina, crkva

Povezani dodatci

Benediktinska opatija (Tihany, Mađarska)

Benediktinsku opatiju je 1055. godine utemeljio Andrija Prvi od Mađarske.

Crkva sv. Ivana Kanea (Ohrid, 13. stoljeće)

Pravoslavna crkva smještena na slikovitoj litici, nazvana po apostolu Ivanu.

Kapela Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francuska, 1950.)

Hodočasnička kapelaovao projekt Le Corbusiera, jednog od najvažnijih predstavnika francuske arhitekture 20. stoljeća.

Odjeća u Mađarskoj u 10. stoljeću

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola Sopianae kulturni je spomenik iznimne vrijednosti.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola u Pečuhu izvanredan je povijesni spomenik kulture.

Benediktinska crkva romaničkog stila (Ják, Mađarska)

Benediktinska crkva romaničkog stila sa posebnim portalom sagrađena je u 13. stoljeću u Mađarskoj.

Pavlinski samostan

Pavlinski samostan ugarskih eremita izgrađen je 1225. godine u brdima Mečeka.

Katedrala (Segedin, Mađarska)

Zavjetna crkva Segedin izdvaja se od jedninstvenog kompleksa zgrada na trgu ispred katedrale.

Naseobina u doba Arpadovića.

Zemunice su bile tipična boravišta ljudi u doba Arpadovića.

Added to your cart.