Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Katolička grobna crkva (Feldebrő, Mađarska)

Katolička grobna crkva (Feldebrő, Mađarska)

Župna crkva sv. Martina iz 11. stoljeća jedna je od najznačajnijih povijesnih građevina u Mađarskoj.

Povijest

Ključne riječi

Feldebrő, kapela za sahranu, katolički, župna crkva, religija, Mađarska, freska, spomenik, Bizantinsko Kršćanstvo, zgrada, Rimski stil, Srednji vijek, građevina, crkva

Povezani dodatci

3D modeli

Peterobrodna crkva

Peterobrodna crkva

Grobna kapela (Feldebrő, Mađarska) nalazi se u selu okruga Heves u podnožju planinskog lanca Matra, a podignuta je za članove plemena Aba u 11. stoljeću. Kapela je remek-djelo rane mađarske arhitekture. Poseban oblik građevine rezultat je spajanja zapadnih i istočnih kršćanskih arhitektonskih elemenata. Ova je romanička crkva bila peterobrodna građevina centralnog tlocrta s tornjem u središtu.

Unutrašnjost crkve

  • Gotički prozor
  • oltar
  • stubište koje vodi do kripte
  • polukružna apsida
  • stub
  • kat

Unutrašnjost crkve

Centralni tlocrt crkve uobičajen je u istočnoj sakralnoj arhitekturi. Dimenzije kapele bile su 20 m × 20 m. Polukružni oblik apside stvara poseban ugođaj u unutrašnjosti ove peterobrodne romaničke crkve, čiji su zidovi rastvoreni gotičkim prozorima.

Kripta

  • oltar u kripti
  • glavni brod
  • svežnjasti (snopasti) stup
  • bočni brod

Kripta

U unutrašnjosti je stubište koje vodi do kripte izgrađene u duhu zapadnoeuropske sakralne arhitekture. Imre Henszlmann otkrio je središnji dio kripte i freske koje su se u njoj nalazile u drugoj polovici 19. stoljeća. Ferenc Erdei jedan je od nekolicine istraživača koji su radili na iskopavanju i restauraciji kripte. Središnji brod, koji sadrži i grobnu komoru, bio je dugačak 20 metara. Freske, jednostavna kiparska obrada i krupni svežnjasti nosači kriptu čine jedinstvenim arhitektonskim primjerom.

Šetnja crkvom

Putovanje kroz vrijeme

Povezani dodatci

Benediktinska opatija (Tihany, Mađarska)

Benediktinsku opatiju je 1055. godine utemeljio Andrija Prvi od Mađarske.

Crkva sv. Ivana Kanea (Ohrid, 13. stoljeće)

Pravoslavna crkva smještena na slikovitoj litici, nazvana po apostolu Ivanu.

Kapela Notre Dame du Haut (Ronchamp, Francuska, 1950.)

Hodočasnička kapelaovao projekt Le Corbusiera, jednog od najvažnijih predstavnika francuske arhitekture 20. stoljeća.

Odjeća u Mađarskoj u 10. stoljeću

Odjeća odražava način života i kulturu nekog naroda, područja i vremena.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola Sopianae kulturni je spomenik iznimne vrijednosti.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola u Pečuhu izvanredan je povijesni spomenik kulture.

Benediktinska crkva romaničkog stila (Ják, Mađarska)

Benediktinska crkva romaničkog stila sa posebnim portalom sagrađena je u 13. stoljeću u Mađarskoj.

Pavlinski samostan

Pavlinski samostan ugarskih eremita izgrađen je 1225. godine u brdima Mečeka.

Katedrala (Segedin, Mađarska)

Zavjetna crkva Segedin izdvaja se od jedninstvenog kompleksa zgrada na trgu ispred katedrale.

Naseobina u doba Arpadovića.

Zemunice su bile tipična boravišta ljudi u doba Arpadovića.

Added to your cart.