Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Kako funkcionira parna turbina?

Kako funkcionira parna turbina?

Animacija nam pokazuje sklop i rad parnih turbina.

Tehnička kultura

Ključne riječi

parna turbina, toplotna mašina, elektrana, dvorana za turbine, generator, toplinska energija, para, tlak pare, energija, električna struja, jačina struje, elektricitet, termodinamika, tehnologija

Povezani dodatci

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Geotermalna elektrana

Geotermalna elektrana transformira energiju vruće, podzemne vode pod tlakom u električnu energiju.

Kako radi turbo-mlazni motor?

Turbo-mlazni motori se koriste za pogon zrakoplova.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Concorde (1969)

Prvi redovni putnički zrakoplov koji je nadmašio brzinu zvuka je poletio 1976. godine.

F-16 Fighting falcon (SAD, 1978)

Fighting Falcon je najuspješniji zrakoplov u kategoriji višenamjenskih boraca.

Isparavanje i vrenje

Što se događa s tekućinom tijekom isparavanja i vrenja? O čemu ovisi njeno vrelište?

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne energije.

Termoelektrana (na bazi ugljikovodika)

Termoelektrana pretvara energiju koja se oslobađa tijekom izgaranja fosilnih goriva ili obnovljivih izvora energije u električnu struju.

Vjetrenjača

Kinetičku energiju vjetra vjetrenjača pretvara u energiju, koja se može koristiti na više načina, a poznata je već od srednjega vijeka.

Added to your cart.