Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Hidroelektrana (Hooverova brana, SAD)

Golema brana na američkoj rijeci Colorado, koja je ime dobila po jednom američkom predsjedniku.

Geografija

Ključne riječi

Hooverova brana, Hidroelektrana, SAD, elektrana, energija, proizvodnja energije, turbina, električna struja, generator, transformator, regulacija rijeke, spremnik vode, voda, rijeka, potrošač, geografija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Elektroenergetski sustav

Dostavlja električnu energiju od elektrane do potrošača.

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Elektrana na plimu i oseku

Energija plime i oseke spada u oblik hidroenergije, koja gibanje mora uzrokovano padom i porastom razine mora koristi za transformaciju u električnu energiju.

Kako rijeke oblikuju reljef

Rijeke igraju važnu ulogu u oblikovanju Zemljine površine: uzrokuju eroziju, kao i nošenje i taloženje sedimenta.

Transformator

Transformator je uređaj koji služi za promjenu električnog napona.

Bioplinska elektrana

Bioplin se može proizvoditi od organskih tvari (gnojivo, biljni dijelovi, organski otpadi) uz pomoć bakterija. Bioplin je mješavina metana i ugljičnog...

Države i gradovi SAD

Uz pomoć animacije upoznat ćemo se sa državama članicama i najvećim gradovima SAD.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomske jezgre je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen dostup do nje.

Gejzir

Gejzir je termalni izvor na zemaljskoj površini koji povremeno izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak.

Geotermalna elektrana

Geotermalna elektrana transformira energiju vruće, podzemne vode pod tlakom u električnu energiju.

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne energije.

Solarne elektrane

Solarne elektrane energiju sunčevih zraka pretvaraju u električnu energiju.

Vjetroelektrane

Vjetroelektrane pokretnu energiju vjetra transformiraju u električnu energiju.

Evolucija jezera

Vode stajaćice u prirodnim udolinama na kopnu mogu nastati unutrašnjim i vanjskim silama Zemlje, kao i djelovanjem čovjeka.

Kako funkcionira solarna ćelija i solarni kolektor?

Sunčevu energiju možemo koristiti pomoću solarnih ćelija i kolektora.

Most Golden Gate (San Francisco, 1937)

Viseći most koji premošćuje Tihi ocean u zaljevskom području San Francisca je izgrađen 1937. godine.

Rad brodske prevodnice

Brodska prevodnica omogućuje plovilima svladavanje razlike u razinama vode.

Sistem obrane od poplava

Zaštitni nasipi, a prilikom manjih bujica i privremeni nasipi garantiraju obranu protiv poplava.

Termoelektrana (na bazi ugljikovodika)

Termoelektrana pretvara energiju koja se oslobađa tijekom izgaranja fosilnih goriva ili obnovljivih izvora energije u električnu struju.

Vodenica

Mehaničke konstrukcije, koje su energiju vode pretvarale u iskoristive oblike energije, koristile su se već u srednjem vijeku.

Added to your cart.