Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Heksan (C₆H₁₄)

Heksan (C₆H₁₄)

Šesti član u homolognoj seriji ravnolančanih alkana.

Kemija

Ključne riječi

heksan, zasićeni ugljikovodik, alkan, parafin, homologna serija, konstitutivni izomerizam, otvoreni lanac, normalni lanac, benzin, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Cikloheksan (C₆H₁₂)

Bezbojna tekućina koja se lako otapa u organskim otapalima, ali ne i u vodi.

Ciklopentan (C₅H₁₀)

Član homolognog reda cikloalkana.

Pentan (C₅H₁₂)

Peti član homologog niza alkana. Bezbojna, zapaljiva tekućina.

Alkani

Alkani su zasićeni ugljikovodici, koji se mogu složiti u homologni red.

Butan (C₄H₁₀)

Četvrti član u homolognom nizu alkana.

Etan (C₂H₆)

Pripada skupini običnih alkana, drugi je u homolognom nizu.

Propan (C₃H₈)

Treći član homolognog niza linearnih alkana.

Molekularne vježbe IV. (Ugljovodici)

Zadatak za upoznavanje sa ugljovodicima.

Added to your cart.