Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Povezani dodatci

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju...

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺...

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n...

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Added to your cart.