Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Fotosinteza

Fotosinteza

Biljke su sposobne od neorganskih tvari (ugljikovog dioksida i vode) napraviti organski šećer.

Biologija

Ključne riječi

fotosinteza, svjetla faza, tamna faza, kloroplast, katabolički proces, autotróf, list, svjetlost, sunčeva svjetlost, kisik, organski materijal, ugljični dioksid, glukoza, solarna energija, voda, dekstroza, proizvodnja kisika, vezivanje ugljikovog dioksida, unutarnja membrana, grana, tilakoid, matrica, Fotosustav II, Fotosustav I, fotosintetski pigmenti, ATP, ATPaza, lanac prijenosa elektrona, glicerinska kiselina-3-fosfat, gliceraldehid 3-fosfat, pentoza bifosfat, transformacija energije, ciklus, foton, atmosferski plinovi, ugljikohidrat, Sunce, metabolizam, biljka, biokemija, bilogija, _javasolt

Povezani dodatci

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu energiju i tako igra važnu ulogu u fotosintezi.

Kruženje kisika u prirodi

Kisik, koji je živim bićima neophodan za život, neprestano kruži unutar Zemljine atmosfere.

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija i urbana naselja.

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Anatomija lista

Animacija prikazuje glavne vrste listova te razliku između listova jednosupnica i dvosupnica.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavni izvor energije za stanicu

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Kisik (O₂) (srednji stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važan sastavni dio atmosfere, neophodan je za život na Zemlji.

Krčenje šume

Krčenje šume ima negativne učinke na prirodni okoliš.

Kruženje ugljika

Tijekom fotosinteze ugljik se ugrađuje u organske tvari, a tijekom disanja se oslobađa.

Niša

U ekologiji, niša je termin koji opisuje život svih vrsta (kako se hrane, kakva im je uloga u hranidbenom lancu i kakav utjecaj imaju na ekosustav).

Površinska napetost

Napetost površine je svojstvo tekućine koja omogućuje tekućini da dobije najmanju moguću površinu.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Sjemenka i klijanje

Dvosupnice klijaju s dvije supke, a jednosupnice s jednom.

Sunce

Promjer Sunca približno je 109 puta veći od promjera Zemlje. Većinu njegove mase čini vodik.

Vegetativni biljni organi

Potrebni organi za život i razvoj biljaka.

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Zeleni bičaš

Bičaš je jednostanični organizam jednako sposoban na autotrofiju i heterotrofiju.

Added to your cart.