Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Fosforov triklorid (PCl₃)

Fosforov triklorid (PCl₃)

Bezbojna tekućina, na vlažnom zraku se snažno dimi.

Kemija

Ključne riječi

Fosfor-triklorida, fosfor, Anorganska kemija, molekula, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Berilijev diklorid (BeCl₂)

Rabi se u proizvodnji berilija i kao katalizator.

Bijeli fosfor (P₄)

Jedna od tri alotropske modifikacije fosfora.

Crveni fosfor

Jedna od alotropskih modifikacija fosfora.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Fosforov pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Klor (Cl₂)

Jedan od halogenih elemenata, otrovan plin zeleno-žute boje, jakog mirisa.

Srebrov klorid (AgCl)

Bijela kristalna tvar, raspada se na svjetlu.

Added to your cart.