Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Kemija

Ključne riječi

fosforna kiselina, kiselina, kiselost, trovalentna kiselina, bezalkoholno piće, fosfati, uklanjanje ljestvice, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Model kuglica-štapić

Fosforna kiselina H₃PO₄

Informacije

Molarna masa: 94.97 g/mol

Točka tališta: 42.35 °C

Točka vrelišta: 158 °C

Gustoća: 1.685 g/cm³

Svojstva

Fosforna kiselina (ili ortofosforna kiselina) je bezbojna, čvrsta tvar bez mirisa. To je vodotopljivi, higroskopni spoj i kiselina srednje snage; tj. u vodenoj otopini sadrži manje iona hidronija u odnosu na vodenu otopinu sumporne kiseline iste koncentracije. Ona reagira s alkalima; soli nastale tijekom reakcije nazivaju se fosfatima. Formira estere s organskim spojevima i sastavni je dio nukleinskih kiselina.

Pojava i proizvodnja

Najčešće se prirodno pojavljuje u obliku fosforita i apatita. Nastaje reakcijom vode i difosforovog pentoksida proizvedenog spaljivanjem fosfora.

Upotreba

U industriji se koristi za dodavanje okusa piću i u obradi metala. Domaće namjene uključuju uklanjanje kamenca i korozije.

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatci

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Bijeli fosfor (P₄)

Jedna od tri alotropske modifikacije fosfora.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavno unutarstanično skladište energije.

Crveni fosfor

Jedna od alotropskih modifikacija fosfora.

DNK

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Fosforov pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

RNK

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Fosforov triklorid (PCl₃)

Bezbojna tekućina, na vlažnom zraku se snažno dimi.

Added to your cart.