Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Kemija

Ključne riječi

fosfatni ion, kiseli zaostali ion, anion, ion, ionski spoj, fosforna kiselina, fosfati, trinatrijev fosfat, superfosfat, RNK, DNK, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

Bijeli fosfor (P₄)

Jedna od tri alotropske modifikacije fosfora.

Crveni fosfor

Jedna od alotropskih modifikacija fosfora.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Fosforov pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavni izvor energije za stanicu

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Fosforov triklorid (PCl₃)

Bezbojna tekućina, na vlažnom zraku se snažno dimi.

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Permanganat ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se koristi kao sredstvo za dezinfekciju.

Added to your cart.