Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Formiranje molekula vodika

Formiranje molekula vodika

Atome vodika u molekuli vezuje kovalentna veza.

Kemija

Ključne riječi

hidrogen, molekula vodika, formiranje molekule, molekula, molekularna orbitala, atom vodika, jezgra, elektronska orbita, elektronski oblak, atomska orbita, spajanje para elektrona, energiju vezivanja, kovalentna veza, sigma veza, jednostruka veza, gustoća elektrona, sila odbijanja, sila privlačenja, duljina veze, molekularna formula, strukturna formula, Opća kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Razvoj modela atoma

Povijesni pregled najvažnijih teorija o građi atoma.

Elektronska konfiguracija kalcija

Animacija nam pokazuje elektonsku konfiguraciju omotača atoma kalcija.

Kovalentne veze molekula benzola

Među atomima ugljika ćemo naći sigma veze i delokalizirane pi veze.

Veze molekula dušika

Animacija nam pokazuje sklop molekule dušika: jednu sigma, i dvije pi veze.

Vodik (H₂)

Plin bez boje, mirisa i okusa, lakši od zraka. Najčešći kemijski element u svemiru.

Dušik (N₂) (srednji stupanj)

Kemijski inertan plin bez boje i mirisa, čini 78,1% Zemljine atmosfere.

Fuzijski reaktor

Fuzija atomske jezgre je ekološki način dobivanja energije, imamo praktično neograničen dostup do nje.

Gorivi članak

Gorivi članak osigurava ekološki prijateljsku električnu energiju proizvedenu kemijskom reakcijom između kisika i vodika.

Kisik (O₂) (srednji stupanj)

Bezbojan plin, bez mirisa, važan sastavni dio atmosfere, neophodan je za život na Zemlji.

Klor (Cl₂)

Jedan od halogenih elemenata, otrovan plin zeleno-žute boje, jakog mirisa.

Reakcija vodika i kisika

Mješavina vodika i kisika naziva se plinom praskavcem. Ukoliko se zapali, on eksplodira.

Zračni brod Cepelin ( LZ 17 Sachsen, 1913)

Cepelin je upravljiv zračni brod krute konstrukcije.

Zračni brod Cepelin (LZ 129 Hindenburg)

Cepelin je upravljiv zračni brod krute konstrukcije.

Sunce

Promjer Sunca približno je 109 puta veći od promjera Zemlje. Većinu njegove mase čini vodik.

Kako se prianjaju gekonova stopala?

Gekoni su kadri kretati se i na zidu ili stropu. Animacija prikazuje objašnjenje prianjanja njihovih noga.

Molekularne vježbe I. (Veze)

Zadatak za vežbanje tipova molekularnih veza.

Added to your cart.