Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Povezani dodatci

Molekularne vježbe II. (Polaritet)

Zadatak za vežbanje polariteta molekula.

Miješanje supstanci, razdvajanje smjesa 2 (promatranje)

Razdvajanje smjesa u slučaju kad je jedna od supstanci topiva u vodi

Lančana reakcija

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije može se koristiti za mirovne i vojne...

Miješanje supstanci, razdvajanje smjesa 1 (promatranje)

Postupak rastavljanja tvari u mješavini ovisi o različitim svojstvima tvari.

Egzotermna reakcija (promatranje)

Pri zagrijavanju, sumpor u prahu reagira s cinkom u prahu, otpuštajući pritom toplinu.

Molekularne vježbe VII. (Spojevi ugljika sa sadržajem dušika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem dušika.

Miješanje tvari, rastavljanje mješavina 1

Postupak rastavljanja tvari u mješavini ovisi o različitim svojstvima tvari.

Otapanje klorovodika u vodi

Otopina klorovodika u vodi naziva se klorovodična kiselina.

Added to your cart.