Evaporation and boiling

What happens in a liquid during evaporation and boiling? What does its boiling point depend on?

Povezani dodatci

Napetost površine tekućina 2 (promatranje)

U sljedećem video zapisu prikazat ćemo eksperiment s prehrambenim bojilima.

Miješanje supstanci, razdvajanje smjesa 2 (promatranje)

Razdvajanje smjesa u slučaju kad je jedna od supstanci topiva u vodi

Učinak temperature na kemijsku ravnotežu (promatranje)

Promjena boje otopine kobalt(II) klorida uslijed zagrijavanja i hlađenja.

Slično otapa slično

Nepolarne tvari se otapaju u nepolarnim otapalima, dok se polarne tvari otapaju u polarnim...

Je li voda nužna za život?

Voda je jedna od najvažnijih tvari na Zemlji. Naučimo ponešto o tome.

Savijanje mlaza vode (promatranje)

Kada držimo statički nabijenu vodilicu u blizini vode koja otječe iz slavine, dolazi do ...

Uvjeti za brzo sagorijevanje

Ovaj pokus pokazat će nam da gorenje nije moguće ako nisu prisutni svi navedeni elementi:...

Molekularne vježbe IV. (Ugljovodici)

Zadatak za upoznavanje sa ugljovodicima.

Added to your cart.