Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Enzimi

Enzimi su bjelančevine koje kataliziraju biokemijske procese u živim organizmima.

Biologija

Ključne riječi

enzim, enzimski protein, aktivno mjesto, supstrat, proizvod, inhibicija, aktivacija, mjesto alosterne inhibicije, mjesto alosterične aktivacije, koenzim, NADH, NADPH, FADH₂, Acetil koenzim A, ATP, katalizator, biokemija, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Reakcija

  • enzim
  • aktivno mjesto
  • supstrat
  • produkt

Inhibicija

  • inhibitor

Aktivacija

  • alosteričko mjesto aktivacije
  • aktivator

Enzimi

  • enzim
  • aktivno mjesto
  • supstrat

Naracija

Enzimi su katalizatori; oni kataliziraju biokemijske reakcije - smanjujući njihovu aktivacijsku energiju ubrzavaju ih nekoliko milijuna puta. U biokemijskim reakcijama enzimi ostaju nepromijenjeni.

Kada se dva supstrata spoje njihove se molekule vežu za aktivno mjesto enzima koji katalizira reakciju. Enzim pomaže stvoriti vezu između molekula i aktivnog mjesta. Bez enzima rijetko dolazi do ove reakcije jer se supstrati moraju sudariti u određenoj formaciji koja zahtjeva veliku količinu energije.

Nakon što se razbije, molekula supstrata veže se za aktivno mjesto proteinskog enzima. Enzim razbija supstrat. Snažna se kovalentna veza rijetko puca spontano, za to su potrebni enzimi koji ubrzavaju reakciju.

Ključ regulacije enzimskog mehanizma krije se u inhibiciji.

Kompetitivna inhibicija uključuje vezivanje inhibitora za aktivno mjesto, odnosno, ako se inhibitor natječe sa supstratom za vezanje na aktivno mjesto enzima.

Alosterička inhibicija vrsta je inhibicije u kojoj se inhibitor veže za alosteričko mjesto aktivacije što dovodi do konformacijske promjene aktivnog mjesta.

Alosterička aktivacija suprotna je alosteričkoj inhibiciji. U njenom zadanom stanju, bez aktivatora, enzim je neaktivan. Kada se aktivator veže za alosteričko mjesto aktivacije mijenja se prostorna struktura aktivnog mjesta, što joj omogućuje da veže supstrate i katalizira reakciju.

Koenzimi su molekule koje uzrokuju promjenu konformacije proteinskog dijela enzima: otpuštaju ili primaju određene tvari. Kada se reakcija završila koenzim se odvoji. Najvažniji koenzimi su: NADH, NADPH, actil-kolin A, FADH2, ATP i vitamini.

Povezani dodatci

Koenzim-A

To je koenzim koji u određenim enzimskim reakcijama prenosi acetilnu skupinu.

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n...

Mejoza

Mejoza je posebna vrsta diobe kojom se broj kromosoma reducira na polovinu i tako nastaju...

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Prijenos tvari kroz biomembranu

Animacija prikazuje proces aktivnog i pasivnog prijenosa kroz staničnu membranu.

Virusi

Virusi se sastoje od proteinske ljuske i DNK ili RNK. Zaražene stanice reprogramiraju...

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Klorofil

Klorofil je fotosenzitivni zeleni pigment koji se nalazi u biljkama. Apsorbira svjetlosnu...

Added to your cart.