Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Dimetil-eter (C₂H₆O)

Dimetil-eter (C₂H₆O)

Bezbojni plin svojstvenog mirisa, proizvodi se dehidratacijom metanola.

Kemija

Ključne riječi

dimetil eter, eter, organski spojevi koji sadrže kisik, zapaljivo, metanol, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Gliceraldehid (C₃H₆O₃)

Najjednostavnija aldoza, optički aktivan spoj.

2,2-dimetilpropan (C₅H₁₂)

Bezbojni plin bez mirisa, upotrebljava se kao standard u NMR spektroskopiji.

Acetaldehid (etanal) (CH₃CHO)

Ovaj aldehid je važan polazni proizvod i međuprodukt u industriji.

Etanol (etilni alkohol) (C₂H₅OH)

Najvažniji član skupine alkohola, važan u industriji hrane.

Metanol (metilni alkohol) (CH₃OH)

Najjednostavniji zasićeni alkohol. To je vrlo otrovni spoj, koji se lako može zamijeniti s etanolom.

Dimetilamin (NH(CH₃)₂)

Bezbojni plin oštrog mirisa. Naširoko se koristi u industriji.

Molekularne vježbe V. (Spojevi ugljika sa sadržajem kisika)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje spojeva ugljika sa sadržajem kisika.

Added to your cart.