Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Dijamant

Dijamant

To je kristalni alotrop elementarnog ugljika i ima najveću tvrdoću prirodnih materijala.

Kemija

Ključne riječi

dijamant, alotropni ugljik, alotropija, sjajan, dijamant mreže, atomska rešetka, tetraedar, najteža tvar, nakit, bušilica, karat, Cullinan, Kohinor, šuške, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

Fuleren (C₆₀)

Kristalna alotropska modifikacija ugljika koja je otkrivena krajem 80-ih godina.

Grafit

Jedna od alotropskih modifikacija ugljika.

Heksagonalna metalna rešetka

Metali koji formiraju heksagonalne metalne rešetke su kruti i teško obradivi.

Plošno centrirana kubična rešetka

Plošno centrirana kubična rešetka dopušta najčvršći spoj metalnih atoma.

Prostorno centrirana kubična rešetka

Najmanje gusto pakirana kristalna struktura

Silicij

Kristalna tvar od velike važnosti u metalnoj inustriji (poluvodiči, integrirani krugovi).

Ugljikov dioksid (CO) (početni stupanj)

Plin bez boje i mirisa, teži od zraka. Neophodan u fotosintezi biljaka.

Biser

Školjke bisernice se štite uzgojom bisera u svom organizmu - upotrebljavamo ih kao nakite.

Luj XIV. (Kralj Sunce)

Francuski vladar apsolutizma koji se svrstava među europske monarhe s najduljom vladavinom.

Silicijev dioksid (SiO₂)

Polimorfni spoj, najčešće se nalazi kao kvarc.

Added to your cart.