Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Verzija riboze otvorenog lanca koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

Kemija

Ključne riječi

D-riboza, monosaharid, ugljikohidrat, šećer, jednostavni šećer, aldoza, aldopentose, pentoza, otvoreni lanac, nukleinska kiselina, RNK, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Beta-D-riboza (C₅H₁₀O₅)

Bezbojna kristalna tvar koju nalazimo u nukleinskim kiselinama, koenzimima, nukleotidima i nukleozidima.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

ATP, ADP

Adenozin trifosfat ili ATP je glavni izvor energije za stanicu

NAD⁺, NADP⁺, NADPH

NAD⁺ je koenzim koji ima važnu ulogu u kataboličkim procesima (razgradnji), dok je NADP⁺ koenzim kojima ima važnu ulogu u anaboličkim procesima (sintezi).

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Added to your cart.