Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

DNA

DNA

Nositelj genetskih informacija u stanici.

Kemija

Ključne riječi

DNK, DNK zavojnica, DNK lanac, genetski materijal, deoksiribonukleinska kiselina, nukleinska kiselina, adenin, timin, citozin, gvanin, polinukleotid, baza koja sadrži dušik, dezoksiriboze, fosforna kiselina, nukleotid, parova baza, genetski kod, Watson, ukočen vrat, Franklin, Wilkins, dešnjak, dopunski, jezgra, kemija, biokemija, bilogija

Povezani dodatci

2-deoksi-beta-D-riboza (C₅H₁₀O4)

Dio DNK, sadrži jednu hidroksilnu skupinu manje od β-D-riboze.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Organizacija genoma

Eukariotske stanice s jezgrama veličine svega nekoliko mikrona mogu sadržavati gotovo dva metra višestruko namotane DNA.

Pirimidin (C₄H₄N₂)

Heterociklički organski spoj, njegovi derivati ​​su timin, citozin i uracil.

Purin (C₅H₄N₄)

Heterociklički aromatski organski spoj, njegovi derivati ​​uključuju gvanin i adenin.

RNA

Polinukleotid sastavljen od fosforne kiseline, riboze i dušične baze (citozina, uracila, adenina i gvanina).

Bakterije (napredni stupanj)

Bakterije su jednostanični organizmi koji nemaju jezgru i duljine su nekoliko mikrometra.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Građa prokariotske i eukariotske stanice

U živome svijetu postoje dvije osnovne vrste stanica: prokariotska i eukariotska stanica

Mitoza

Mitoza je stanična dioba u kojoj nastaju dvije jednake stanice od kojih svaka ima 2n (diploidan broj) kromosoma kao i stanica iz koje su nastale.

Prenatalni razvoj

Animacija prikazuje razvoj ljudskog zametka.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Uređivanje gena

Uređivanje gena genetska je intervencija koja rezultira brisanjem, umetanjem ili zamjenom jedne sekvence DNK živog organizma. Ova scena prikazuje jednu od...

Vodeni medvjedići

Ovi dugoživci su u stanju preživjeti krajnje ekstremne prilike: ostat će žive čak i u svemiru.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Bakterije (kuglaste, štapićaste, zavojite)

Bakterije možemo podjeliti prema obliku stanice.

Fibroin

Fibroin je vlaknasti protein koju izlučuje kukuljica dudovog svilca.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Virusi

Virusi se sastoje od proteina i DNA ili RNA; reprogramiraju zaražene stanice kako bi iste proizvodile veće količine virusa.

Added to your cart.