Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Crveni fosfor

Crveni fosfor

Jedna od alotropskih modifikacija fosfora.

Kemija

Ključne riječi

Crveni fosfor, alotropija, atomska rešetka, šibica, Match-making, John Irinyi, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Bijeli fosfor (P₄)

Jedna od tri alotropske modifikacije fosfora.

Fosfat ion (PO₄³⁻)

Složeni ion, koji nastaje iz fosforne kiseline otpuštanjem protona.

Fosforna kiselina (H₃PO₄)

Također se koristi kao dodatak prehrani, uklanjač kamenca i korozije.

Fosforov pentoksid (P₂O₅)

Kemijski spoj u obliku bijelog dima, nastaje prilikom paljenja fosfora na zraku.

Kruženje fosfora

Fosfor je važna supstanca za živa bića, koja je na Zemlji u neprestanoj cirkulaciji.

Fosforov triklorid (PCl₃)

Bezbojna tekućina, na vlažnom zraku se snažno dimi.

Added to your cart.