Ciklona i anticiklona u umjerenom pojasu

Ciklone su velika područja cirkulirajućeg zraka u čijem središtu se formiraju oblaci i oborine.

Povezani dodatci

Hidrotermalni izvori u dubinama oceana

Blizu oceanskih hrptova nalaze se hidrotermalni izvori ili otvori iz kojih eruptira...

Vulkanska aktivnost

Za područja na kojima je vulkanska aktivnost oslabjela ili potpuno prestala karakteristična je...

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira...

Kruženje kisika u prirodi

Kisik, koji je živim bićima neophodan za život, neprestano kruži unutar Zemljine atmosfere.

Kretanje kontinenata

Odavno su znanstvenici pokušavali objasniti zašto se vanjske linije kontinenata uklapaju jedne u...

Vrijeme i klima

Klimom smatramo vremenske prilike karakteristične za određeno područje, koje se mijenjaju samo...

Ciklus stijene

Uslijed egzogenih i endogenih sila, stijene se neprestano mijenjaju. Tu pojavu nazivamo ciklusom...

Proces fizičke i kemijske razgradnje stijena

Prilikom fizičke razgradnje, stijena se raspada, dok se prilikom kemijske razgradnje mijenja i...

Added to your cart.