Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

Kemija

Ključne riječi

celuloza, molekula celuloze, vlakno, ugljikohidrat, polisaharid, celobioza, zid biljnih stanica, vodikova veza, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovna strukturalna jedinica celuloze.

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka škroba.

Cvijet

Animacija nam pokazuje strukturu tipičnog cveta.

Kako funkcionira parno glačalo?

Animacija nam pokazuje sklop i funkcioniranje parnog glačala.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera koja se može pronaći u mlijeku sisavaca.

Proizvodnja papira

Papir je izumljen prije više od dvije tisuće godina.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Bijeli, slatki spoj topiv u vodi, poznat kao šećer.

Zatvaranja prstena glukoze

Animacija prikazuje kako se otvoreni lanac pretvara u prsten alfa i beta D-glukoze.

Životinjska i biljna stanica, organele

U eukariotskoj stanici razvile su se brojne stanične organele.

Maltoza (sladni šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disaharid koji nastaje pri spajanju dvije molekule alfa-D-glukoze.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Added to your cart.