Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

But-1-en (C₄H₈)

But-1-en (C₄H₈)

Jedan od izomera butena.

Kemija

Ključne riječi

1-buten, buten, alken, olefin, nezasićeni ugljikovodik, izomer, konstitutivni izomer, zbrajanje, organska kemija, kemija

Povezani dodatci

Butan (C₄H₁₀)

Četvrti član u homolognom nizu alkana.

Trans-2-buten (C₄H₈)

Bezbojni plin, gušći od zraka, njegov geometrijski izomer je cis-2-buten.

1,3-butadien (C₄H₆)

Najjednostavniji konjugirani dien.

1-butanol (C₄H₁₀O)

Alkohol od četiri ugljikova atoma koji se najčešće koristi kao otapalo.

1-Penten (C₅H₁₀)

Tekućina s karakterističnim neugodnim mirisom i niskom točkom vrelišta.

2-metilbutan (C₅H₁₂)

Jedan od izomera pentana, koji se rabi kao otapalo.

Alkani

Alkani su zasićeni ugljikovodici, koji se mogu složiti u homologni red.

Cis-2-buten (C₄H₈)

Bezbojni plin, gušći od zraka. Njegov geometrijski izomer je trans-2-buten.

Izopren (2-metilbuta-1,3-dien) (C₅H₈)

Polimerizacijom izoprena proizvodi se umjetni kaučuk.

Molekularne vježbe IV. (Ugljovodici)

Zadatak za upoznavanje sa ugljovodicima.

Added to your cart.