Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

0

Bojenje kocke

Bojenje kocke

Po danim smjernicama obojite vrhove, bridove i stranice kocke!

Matematika

Ključne riječi

kocka, susjedno lice, tjemena točka, rub, lice, bojanje

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Kocka

Animacija prikazuje sastavne dijelove kocke (vrh, brid, dijagonala, strana) koja je jedna od Platonovih tijela.

Kocka (vježbe)

Bridove, dijagonale i strane kocke točno možemo odrediti pomoću njezinih vrhova.

Kocka od kocki

Zadaća slaganja heksaedra od sukladnih kocaka pomaže u produbljivanju stečenog znanja.

Mreža kocke (zadaće)

Od mreže šest sukladnih četverokuta se ne može uvijek sastaviti kocka.

Rasijecanje kocke (zadaća)

Ako kocku rasiječemo sa plohama različitih položaja, možemo opažati razna tijela, koja su nastala.

Sastavljanje kocke

Zadaće u kojima se po danim uzorima treba složiti kocka, razvijaju više vještina, a prije svega vještinu orijentiranja.

Kvadar (zadaće)

Bridove, dijagonale i strane kvadra točno možemo odrediti pomoću njegovih vrhova.

Slaganje geometrijskih oblika (jednobojnih)

Od kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Grupiranje kvadrova

Različite tipove kvadrova prikazujemo pomoću svakodnevnih predmeta.

Igraća kockica

Igraća kockica može se koristiti za učenje statistike i vjerojatnosti.

Kvadar

Kvadar je bilo koji paralelepiped kojemu je osnova pravokutnik.

Mreže kvadra (vježbe)

Animacija nam prikazuje razne mreže kvadra, a uključuje i zadatak.

Poučak o četiri boje

Oboji kartu sa najmanjim mogućim brojem boja tako da dva susjedna polja ne budu iste boje!

Računanje oplošja i obujma (zadaća)

Vježbe sa tijelima koja vode porijeklo iz temeljne kocke razvijat će vještinu orijentiranja.

Slaganje geometrijskih oblika (3D)

Od kocki će se složiti prikladna prostorna forma u danoj koordinati, iz dane perspektive.

Slaganje geometrijskih oblika (raznobojnih)

Od raznobojnih kocki složit će se prikladna prostorna forma (tijelo).

Znameniti umnošci

Spektakularna demonstracija algebarskih izraza.

Added to your cart.