Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Aminokiseline

Aminokiseline

Monomeri bjelančevina.

Kemija

Ključne riječi

aminokiselina, arginin, asparagin, asparaginska kiselina, cistein, fenilalanin, glicin, glutamin, glutaminska kiselina, histidin, izoleucin, leucin, lizin, metionin, Prolin, tirozin, treonin, triptofan, serin, valin, alanin, bjelančevina, peptid, peptidna veza, amidova veza, dvoionska struktura, nepolarizirani bočni lanci, polarni bočni lanac, molekula, kemija, organska kemija

Povezani dodatci

Alanin (C₃H₇NO₂)

Nepolarna aminokiselina. L i D molekule zrcalne su slike jedna druge.

Arginin

Jedna od dvadeset aminokiselina koje izgrađuju protein.

Asparagin

Jedna od dvadeset aminokiselina koje izgrađuju protein.

Asparaginska kiselina

Jedna od dvadeset amino kiselina koje proizvode protein.

Cistein

Aminokiselina koja sadrži sumpor, jedna od aminokiselina koje čine proteine.

Fenilalanin

Jedan od 20 aminokiselina koje čine proteine.

Glutamin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine.

Glutaminska kiselina

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine.

Histidin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine.

Izoleucin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine.

Leucin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine.

Lizin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine proteine

Metionin

Aminokiselina koja sadrži sumpor.

Prolin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine. Njena amino skupina i 3. ugljikov atom bočnog lanca tvore prsten.

Serin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine.

Tirozin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine. Sadrži aromatski prsten kao dio bočnog lanca.

Treonin

Jedna od 20 aminokiselina koje čine proteine.

Triptofan

Jedna od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine. Bočni lanac sadrži aromatski prsten.

Valin

Jedan od dvadeset aminokiselina koje čine bjelančevine.

Građa bjelančevina

Raspored i sklop polipeptidnih lanaca čini prostornu strukturu bjelančevina.

Sekundarni sklop bjelančevina

Bjelančevine su izgrađene od aminokiselina koje su međusobno povezane peptidnom vezom, i mogu biti alpha-helix ili beta-sheet forme.

Amonijev ion (NH₄⁺)

Složeni ion nastao kada se proton doda u molekulu amonijaka.

Hemoglobin

Protein koji prenosi kisik u našim crvenim krvnim stanicama.

Kiralnost

Zrcalne slike izomera asimetričnih oblika i krutih tvari nisu međusobno preklopive.

Kruženje dušika

Atmosferski dušik vezan je bakterijama i koristi se u živim organizmima u obliku različitih spojeva.

Peptidna veza

Aminokiseline koje čine proteine ​​vezane su peptidnim vezama.

Proizvodja amonijaka (Haber-Boschov proces)

Amonijak se proizvodi od dušika i vodika na visokoj temperaturi, pod tlakom, sa željeznim katalizatorom.

Amonijak (NH₃)

Bezbojan plin, oštra, karakteristična mirisa, njegova vodena otpina je amonijev hidroksid ili amonijeva voda.

Diglicin (C₄H₈N₂O₃)

Najjednostavniji peptid koji nastaje formiranjem peptidne veze između dvije molekule glicina.

Fibroin

Fibroin je vlaknasti protein koju izlučuje kukuljica dudovog svilca.

Added to your cart.