Vaša košarica je prazna

Kupovina

komad: 0

Ukupno: 0,00

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza ((C₆H₁₀O₅)n)

Amiloza je polisaharid sastavljen od molekula D-glukoze. Jedan je od osnovnih sastojaka škroba.

Kemija

Ključne riječi

amiloza, molekula škroba, škrob granule, polisaharid, ugljikohidrat, spoj šećera, zalihe energije, alfa-D-glukoza, spiralan, makromolekulni, , amilopektina, krumpir, organska kemija, kemija, bilogija, biokemija

Povezani dodatci

Alfa-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Beta-D-glukoza (C₆H₁₂O₆)

Jedan od stereoizomera glukoze, točnije D-glukoze.

Celobioza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Celobioza je osnovna strukturalna jedinica celuloze.

Celuloza (C₆H₁₀O₅)n

Građevni materijal staničnih stijenki i vlakana biljaka.

Laktoza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Vrsta šećera koja se može pronaći u mlijeku sisavaca.

Maltoza (sladni šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Disaharid koji nastaje pri spajanju dvije molekule alfa-D-glukoze.

Saharoza (obični šećer) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Bijeli, slatki spoj topiv u vodi, poznat kao šećer.

Zatvaranja prstena glukoze

Animacija prikazuje kako se otvoreni lanac pretvara u prsten alfa i beta D-glukoze.

Molekularne vježbe VI. (Ugljikohidrati)

Zadatak za razumevanje sklopa i grupiranje moni-, di- i polisaharida.

Polimerizacija etena

Polimerizirani eten je poznat kao polietilen, vrsta plastike

Added to your cart.